SA134 w Brzegu – pierwszy film

Proszę Państwa, mamy już zwycięzce konkursu ogłoszonego na brzeskim forum ;) A zadanie konkursowe brzmiało tak: Kto pierwszy wstawi (albo prześle) fotę podwójnego SA134 na brzeskiej stacji, ten zyska wiekopomne miejsce na naszej stronie OKOKO wraz z info o fotografii...

Nowy szynobus już jutro rusza w trasę

Zaktualizowane o 21:14 o artykuł z NTO UMWO, 16 grudnia 2008 Wczoraj przyjechał do Kędzierzyna-Koźla pierwszy z pięciu autobusów szynowych, jakie Samorząd Województwa Opolskiego zamówił w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do obsługi przewozów...

PKP PR wyłoniły dostawcę nowych kół dla SA109-008

PKP PR, 27 sierpnia 2008 PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu, powiadamia o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z...

Opolskie: Przetarg na wymianę kół SA109-008

Inforail, 14 lipca 2008 PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu ogłasza przetarg na wymianę kół monoblokowych autobusu szynowego SA109-008. Wymiana kół monoblokowych konieczna jest z powodu osiągnięcia wymiarów kresowych...