PKP PR, 27 sierpnia 2008

PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu, powiadamia o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655), na wymianę kół monoblokowych autobusu szynowego SA109-008.

Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrał ofertę firmy: MAVEX-REKORD KFT Sp. z o.o. Cena oferty brutto – 78 568,00 zł.

Złożono jedną ważną ofertę.

Więcej informacji: PKP PR