Są szynobusy, ale nie ma porozumienia z PKP

POLSKA Gazeta Opolska, 10 lipca 2008 Marszałek Józef Sebesta podpisał wczoraj dwa ważne kolejowe dokumenty: umowę w sprawie zakupu 5 nowych szynobusów i pismo odrzucające ofertę złożoną regionowi przez spółkę PKP Przewozy Regionalne. Przypomnijmy: w tym roku samorząd...

Umowa z PESA S.A. na nowe szynobusy

UMWO, 9 lipca 2008 Zarząd Województwa Opolskiego podpisał umowę z Przedsiębiorstwem PESA S.A. z Bydgoszczy na zakup pięciu nowych szynobusów. Wykonawca pojazdów szynowych wyłoniony został w zakończonym 23 kwietnia 2008 roku przetargu. Kwota, na jaką opiewa kontrakt,...

Nowe szynobusy na Opolszczyźnie

NTO, 9 lipca 2008 Urząd marszałkowski kupuje pięć nowoczesnych szynobusów. Kolejowa flota ma kosztować 42 miliony złotych. Nowe szynobusy mają być większe i nowocześniejsze od tych, którymi już dysponuje nasze województwo. – Każdy ma 150 miejsc siedzących i sto...

Znamy już producenta opolskich szynobusów

Ze strony UMWO: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Szynopek w portalu „Nasza klasa”

Szynopek. Tak zwą „kluczborsko-opolski” szynobus uczniowie i studenci dojeżdżający nim codziennie do szkoły lub na uczelnię. Stworzyli oni również profil szynopka w portalu Nasza klasa. Podróżujesz szynobusem na trasie Kluczbork – Opole lub Opole...