UMWO, 9 lipca 2008

Zarząd Województwa Opolskiego podpisał umowę z Przedsiębiorstwem PESA S.A. z Bydgoszczy na zakup pięciu nowych szynobusów.

Wykonawca pojazdów szynowych wyłoniony został w zakończonym 23 kwietnia 2008 roku przetargu. Kwota, na jaką opiewa kontrakt, wynosi 42 mln zł. Pierwszy z szynobusów będzie gotowy jeszcze pod koniec tego roku, kolejne dwa w roku 2009, zaś pozostałe w 2010 roku.

UMWO)

Takie będą nowe opolskie szynobusy (dwuczłonowy SA134). Źródło: UMWO/PESA

Zakup pojazdów szynowych współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ujęty jako projekt kluczowy w działaniu w ramach Osi priorytetowej Programu 3.2 – Transport publiczny, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Udział funduszy europejskich wynosi ponad 63 proc. całej kwoty – czyli 25,2 mln zł. Wkład własny Województwa Opolskiego to około 37 proc. – czyli 16,8 mln zł.

Nowe pojazdy są większe od dotychczas eksploatowanych. Charakteryzują się przestronniejszym wnętrzem oraz wyższym komfortem podróżowania. Osiągnięto to poprzez montaż nowoczesnych siedzeń, zmianę ich układu oraz instalację nowoczesnych systemów klimatyzacji.

Będą one przeznaczone do obsługi linii niezelektryfikowanych, które charakteryzują się znaczącą frekwencją podróżnych. Kursować będą na trasach: Opole – Nysa, Opole – Kluczbork oraz Nysa – Kędzierzyn-Koźle. Liczba miejsc siedzących wynosi 140 i drugie tyle pojazd jest w stanie pomieścić (miejsca stojące).

Tomasz Zaboklicki, prezes i zarazem dyrektor generalny PESY, zwrócił uwagę, iż województwo opolskie jest pierwszym regionem w kraju, który przeprowadził przetarg na szynobusy. Dzięki temu jego firma zaoferowała „stare” ceny.

– Przewiduję, że w najbliższym czasie nastąpi boom na nasze pojazdy, bo wiele regionów będzie chciało przeznaczyć fundusze europejskie na odnowienie swego taboru. Ceny prawdopodobnie pójdą w górę – zapowiedział.

Zadeklarował też, że PESA jest gotowa cały kontrakt zrealizować wcześniej, niż wynika to z podpisanej umowy. – Województw pomorskie, które eksploatuje pięć nowych szynobusów oszacowało, że zaoszczędziło w ciągu roku 9 mln złotych – mówił prezes Zaboklicki.

Marszałek województwa, Józef Sebesta, nie wyklucza, że oferta przyspieszenia dostawy zostanie rozważona, zależeć to będzie od przyszłorocznych wydatków budżetowych. Apelował natomiast do wykonawcy, by poprawić układ napędzający szynobusów, którego niedoskonałości wpływają na częste awarie pojazdów.

Prezes Zaboklicki zapewniał, że PESA jest po rozmowach z producentem silników (jedna z wiodących w Europie firm), który obiecał, że wzmocni układ chłodzący. To on najczęściej zawodzi. Opolskie szynobusy wyposażone będą w dwa silniki. Ten drugi, to głównie dlatego, by zasilać działanie klimatyzacji.Nowe szynobusy mają być wizytówką regionu, stąd ich barwy – żółto-niebieskie.

– Liczymy, że tak jak samorząd województwa dba o tabor na trasach niezelektryfikowanych, tak PKP zadba o tabor na liniach elektrycznych – powiedział marszałek.

Zakup nowych autobusów szynowych wpłynie pozytywie na ochronę środowiska w regionie. Obecnie na terenie województwa znaczna część regionalnych przewozów kolejowych realizowana jest przy wykorzystaniu przestarzałego taboru kolejowego (lokomotywy spalinowe), które w znaczący sposób negatywnie wpływają na zanieczyszczenie środowiska przez wysoki poziom emisji spalin.

Dla przypomnienia: w województwie opolskim jeżdżą dziś 4 pojazdy szynowe. Zostały zakupione w latach 2004 – 2007, a sfinansowane je z budżetu państwa oraz budżetu województwa za łączną kwotę 20,5 mln zł.

Źródło: UMWO