Czy UTK i PLK dobijają lokalną kolej?

Rynek Kolejowy, maj 2010 Na skutek nowej interpretacji przepisów opartych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z...

CMK – 230 czy 300 km/h?

Rynek Kolejowy, 15 marca 2010 Najbardziej znana w Polsce linia – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK), czyli jednocześnie najbardziej obciążony szybkim ruchem kwalifikowanym trakt kolejowy, przechodzi pierwszy etap modernizacji. Jednocześnie przygotowywane jest...
Strona 1 z 3 123