Spóźnienia, nieszczelne okna, podróżni bez biletu i brak zapowiedzi – to kilka z wielu uwag, jakie w swoich skargach do PKP PR zamieścił Maciej, pasażer z Opola. Prezentujemy całość korespondencji, czyli oprócz skarg Macieja również odpowiedzi z opolskiego ZPR i replikę pasażera, który nie zgadza się z wyjaśnieniami PKP. Opisane wydarzenia miały miejsce w lutym br.

Objaśnienie: Tekst na czerwonym tle jest linkiem do pliku PDF.

Spóźnienie, nieszczelne okna i gapowicz

Skarga Macieja [do PKP PR]

Odpowiedź [z PKP PR]:

odpowiedź z pkp pr

Odpowiedź na odpowiedź [do PKP PR]

Brak ogrzewania, nieszczelność i gapowicz

Skarga Macieja [do PKP PR]

Odpowiedź [z PKP PR]:

odpowiedź z pkp pr

odpowiedź z pkp pr

Odpowiedź na odpowiedź [do PKP PR]

Brak zapowiedzi, informacji o relacji i spóźnienie

Odpowiedź [z PKP PR]:

odpowiedź z pkp pr

Odpowiedź na odpowiedź [do PKP PR]