Już wkrótce konkurs z okazji urodzin linii Kluczbork-Opole!

…a dokładnie kolejnej rocznicy jej „ponownych narodzin”. 5 lat. Tyle minęło już od momentu reaktywacji linii Kluczbork-Opole. 3 października 2005 r. o godzinie 5:48 w trasę wyruszył pierwszy planowy pociąg. Już wkrótce z tej okazji ogłosimy na naszej...

Czy kolej rozbiera linię Opole-Kluczbork?

Torowisko w Jełowej jest już rozebrane. Ostał się tylko jeden tor – tor główny przy peronie 1. O sprawie poinformował nas pan Ryszard Janecki. Oto zdjęcia, które pan Ryszard wykonał 15 września tego roku: Prawdopodobna (nieoficjalna) przyczyna rozbiórki to...

Czy UTK i PLK dobijają lokalną kolej?

Rynek Kolejowy, maj 2010 Na skutek nowej interpretacji przepisów opartych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z...