Gość Radia Plus – Andrzej Kasiura (mp3)

Andrzej Szarometa (z Radia Plus Opole) rozmawia z Andrzejem Kasiurą (członkiem Zarządu Woj. Opolskiego). Zapraszamy do wysłuchania tego ponad 9-minutowego nagrania. W rozmowie poruszano następujące tematy: propozycja sprzedaży Przewozów Regionalnych, nowy szef…

Pociągi nadal będą jeździć – rozmowa z Andrzejem Kasiurą w Radiu Plus (mp3)

Sytuacja samorządowej spółki Przewozy Regionalne także jej opolskiego oddziału z pewnością do łatwych nie należy. Wszystko z powodu sporu z PKP o zadłużenie. PKP nagle zdecydowały, że chcą pieniędzy już teraz i od razu w całości. To oznacza prawie 100 mln złotych i może doprowadzić do ogłoszenia upadłości spółki Przewozy Regionalne.

Kolejowe VIP-y w Radiu Plus Opole (Moraczewski oraz Kasiura, Wiecheć i Zaboklicki)

Prezentujemy dwa nagrania z Radia Plus Opole. Pierwsze to 15-minutowa rozmowa Andrzeja Szaromety z Tomaszem Moraczewskim, prezesem PKP Przewozy Regionalne. Drugie – to składanka trzech krótkich wywiadów udzielonych przez Andrzeja Kasiurę (UMWO), Krzysztofa Wiechecia (PR Opole) i Tomasza Zaboklickiego (PESA) w trakcie oficjalnego odbioru szynobusu SA134-014.

Nowe władze opolskiego oddziału Przewozów Regionalnych (mp3)

Od 1 września br. opolski oddział Przewozów Regionalnych (do niedawna – OZPR) ma nowe kierownictwo. Dyrektorem oddziału jest Krzysztof Wiecheć, a jego zastępcą – Sylwester Brząkała. Dlaczego tak się stało i co z tego dla spółki wynika wyjaśnia Andrzej Kasiura, członek zarządu województwa odpowiedzialny za transport kolejowy w regionie.