Od wielu lat rozważane są opcje skrócenia czasu jazdy w relacji Wrocław-Opole-Warszawa.  Jak dotąd jedynie teoretycznie i nic z tego nie wynikało, ale ostatnio sporo się w temacie zmienia. Jest to istotne szczególnie obecnie, kiedy rozpoczęcie budowy trasy KDP „Y” praktycznie zostało odłożone do roku 2020, a ukończenie do roku 2030 (chyba że coś się zmieni).

Otóż niemal pewnym jest, że Komisja Europejska nie przesunie na drogi tzw. funduszy zaoszczędzonych w przetargach kolejowych i pozwoli na wydanie przynajmniej znacznej części z nich na rewitalizacje (z wariantem poprawy parametrów). Tematem wdrażania  wybranych rewitalizacji w perspektywie do 2014 roku zajął się minister Andrzej Massel, który współpracuje w owej kwestii z zespołem ekspertów w PLK.

Przypomnijmy, że już w połowie poprzedniej dekady takie rozwiązanie postulowało opolskie Biuro Koordynacji Kolejowej (bez rezultatu, ale ziarno zostało posiane!), potem m.in. my lobbowaliśmy i lobbujemy za podobnym rozwiązaniem. Do akcji włączył się Urząd Marszałkowski, wysyłając do Ministerstwa Infrastruktury i PLK specjalne pismo w tej sprawie.

Obecnie już oficjalnie – po wypowiedzi min. Massela na portalu RK (Kongres Kolejowy) – wiadomo, że koncepcja rewitalizacji „protezy koniecpolskiej” na odcinku CMK/Żelisławice-Częstochowa Stradom-Lubliniec-Opole jest „na tapecie” i jesteśmy tu dobrej myśli. Chyba po latach możemy to WRESZCIE powiedzieć: ta inwestycja jest na liście przygotowywanych przez MI/PLK! Lista powinna się „uoficjalnić” po grudniowej oficjalnej decyzji KE w sprawie nieprzesuwania funduszy na drogi – jest więc blisko, bardzo blisko.

Kwestią szczegółową pozostaje zakres prac, sposób finansowania poszczególnych odcinków (częściowo POIiŚ 2007-2013, częściowo budżet państwa/FK), koszty oraz terminy (zależne od wdrażania, zakresu, formalności i rodzaju finansowania). Jednak o tych kwestiach poinformujemy w przyszłości, dodając jedynie skrótem: Jest dobrze!

Wielokrotnie ów temat był poruszany na łamach drukowanego „Rynku Kolejowego”, a ostatnio wielokrotnie również na blogu KDP na portalu RK. Tym razem prezentujemy ciekawy artykuł z portalu „InfoRail”, autorstwa Ryszarda Piecha. Komentarze mile widziane.

RW