Gazeta Wyborcza – Opole, 30 lipca 2010

2 godziny i 45 minut ma trwać podróż z Opola do Warszawy po modernizacji linii kolejowej na trasie Opole-Częstochowa-Centralna Magistrala Kolejowa.

Dziś podróż pociągiem z Opola do Warszawy trwa od czterech i pół do pięciu godzin. Ale po modernizacji odcinka między Wrocławiem a Warszawą czas skróciłby się w przypadku Opola do około trzech godzin (trasą przez Opole, Częstochowę, Koniecpol i dalej Centralną Magistralą Kolejową).

– To projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, który wyeliminowałby jedną z największych bolączek komunikacji kolejowej w Polsce, jaką jest słabe połączenie Wrocławia ze stolicą kraju. Odcinek między Częstochową a Koniecpolem jest krótki, to zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. To mała przeszkoda, marginalna, jeśli spojrzymy na zyski z uruchomienia tej linii – przekonuje marszałek dolnośląski Marek Łapiński, który lobbuje za przyznaniem dofinansowania do modernizacji tego szlaku.

Czytaj całość w Gazecie Wyborczej – Opole

Uzupełnienie:

Wniosek o modernizację trafił na listę propozycji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaktualizowana tegoroczna lista POIiŚ 2007-2013 zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia br.

Zobacz też artykuł z 4 sierpnia z GW Częstochowa: