Długo czekaliście, ale… się doczekaliście: frekwencja na linii Brzeg-Nysa. Od razu pięć pierwszych miesięcy 2010 roku.

Niech tabelki i wykresy powiedzą same za siebie. A jeśli chcecie porównać tegoroczne liczby z zeszłorocznymi, to zapraszam do przeczytania lub obejrzenia podsumowania 2009 r. oraz do przejrzenia wcześniejszych zestawień (miesiące lub kwartały).

Po prostu liczby

[Dwie najwyższe (znacznie „odstające”) liczby nie zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu „kolorów” dla powyższej tabelki (zakłóciłyby czytelność), dlatego też ich kolor jest taki sam jak liczby 97]

Średnia

Poniższe wykresy są opracowane na podstawie średniej liczby pasażerów dla pociągu (liczba pasażerów w pociągu dla danego miesiąca  – prawa kolumna na powyższym obrazku – podzielona przez ilość dni kursowania tego pociągu w miesiącu).

Jak zwykle prowadzi poranny pociąg do Nysy

[Cyferki 1, 2, 3, 4 pod kolorowymi słupkami to pociągi (pierwsza para, druga…) – niestety był z problem z dodaniem godzin kursowania. Godziny odjazdów i przyjazdów znajdziesz w tabelkach wyżej]

Opracowanie danych: Anna Ostrowska

Dane: Departament Infrastruktury i Gospodarki UMWO, dziękujemy!