Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana pismo [adresatem pisma jest Robert Wyszyński], przekazane do Ministerstwa Infrastruktury w wersji elektronicznej dnia 5 marca br., dotyczące poprawienia oferty przewozowej w rozkładzie jazdy 2008/2009 pociągów międzynarodowych [MI jest odpowiedzialne za pociągi międzyregionalne i międzynarodowe – i w sprawie takich pociągów wysłany był wniosek], których trasa przebiega przez województwo opolskie i dolnośląskie, przekazuję poniższe informacje.

Kursowanie pociągu „Kowalski” relacji Wrocław – Görlitz – Wrocław zostało tak zaplanowane, aby zachowane zostało dogodne skomunikowanie z pociągami z i do Opola. I tak, w kierunku do Görlitz zachowane jest skomunikowanie we Wrocławiu pociągu osobowego z Opola (przyjazd 7.15), natomiast z Görlitz zachowane jest skomunikowanie we Wrocławiu na pociąg pospieszny do Opola (odjazd 22.15). W tym wypadku wydłużenie relacji ww. pociągu wydaje się nieuzasadnione.

Odnosząc się do propozycji przedstawionej w piśmie, dotyczącej zmiany biegu pociągu z relacji Jesenik – Opole – Jesenik na Jesenik – Wrocław – Jesenik należy zauważyć, iż połączenia z Wrocławiem zapewnione są poprzez system połączeń na stacji Opole.

Mając na uwadze potok podróżnych w ruchu międzynarodowym na przejściu granicznym w Głuchołazach (średnio 4 osoby na pociąg) z ekonomicznego punktu widzenia brak jest uzasadnienia dla codziennego kursowania tych pociągów na odcinku Nysa – Jesenik.

Zmiana pory kursowania pociągów relacji Opole – Ostrużna / Jesenik nie jest możliwa z uwagi na brak zgody ze strony kolei czeskich.

Odnosząc się do problemu likwidacji pociągu relacji Lublin/Przemyśl/Katowice-Jelenia Góra informuję, iż pociąg nr 46501/ 64500 relacji Katowice – Jelenia Góra – Katowice nie został zaplanowany w rozkładzie jazdy 2007/2008 trasą przez Nysę, Kłodzko, Wałbrzych z dwóch powodów:

  1. Zarządca infrastruktury kolejowej – spółka PKP PLK S.A z uwagi na zły stan infrastruktury kolejowej na odcinku Kłodzko – Wałbrzych nie przewiduje prowadzenia ruchu pociągów na tym odcinku w rozkładzie jazdy 2007/2008 (przewidywana prędkość na odcinku wynosi 0 km/h).
  2. Pociąg nr 46501/ 64500 w czasie jego kursowania poddawany był badaniom marketingowym dotyczącym zapełnienia pociągu oraz liczby osób wsiadających i wysiadających na poszczególnych stacjach. Wyniki badań wskazują na niewielkie zainteresowanie podróżnych tym pociągiem.

Inne zmiany, dotyczące pociągów międzynarodowych tj. wydłużenie relacji pociągu Ostrawa – Racibórz do Kędzierzyna Koźla i z powrotem były przedmiotem badań prowadzonych przez spółkę PKP Przewozy Regionalne. Na podstawie przeprowadzonych analiz zrezygnowano z realizacji tego projektu. Z uwagi na ściśle określone godziny przekazania pociągów na koleje czeskie, pociągi te burzyłyby cykliczność w zakresie pociągów regionalnych, co jest jednym z priorytetów dla tego segmentu oferty na terenie województwa opolskiego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Departamentu Kolejnictwa
Jadwiga Stachowska

Do wiadomości:
PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.