Złodziej mógł doprowadzić do katastrofy kolejowej

Ktoś zniszczył urządzenie, które steruje kolejowymi rozjazdami na trasie Opole-Wrocław. Do dewastacji doszło na stacji Opole Zachodnie. We wtorek o godzinie 15.35 ktoś – najprawdopodobniej złodziej – najpierw włamał się, a potem powyrywał przewody w tzw. szafce.

Plany PKP wobec dworców na Opolszczyźnie

Dotarliśmy do wykazu opolskich dworców, które na dzień dzisiejszy są przez PKP zakwalifikowane do likwidacji, sprzedaży bądź też do przekazania samorządom. Przedstawiamy Wam go w tym artykule.