Aktualizacja: 13 lutego 2012

W ostatnich tygodniach sporo mówi się o przejęciu otmuchowskiego dworca i całej ulicy Kolejowej przez gminę. Wzmianki na ten temat pojawiały się przede wszystkim w Radiu Opole.

„- Do końca grudnia 2012 roku zostanie przekazana z całym dobrodziejstwem ul. Kolejowa z dwiema przylegającymi do niej działkami. Natomiast do momentu, kiedy nie zostanie to już potwierdzone aktem notarialnym, spisujemy umowę na tzw. dysponowanie terenem – tłumaczy Jan Woźniak, burmistrz Otmuchowa”

Więcej:

I dwa trochę wcześniejsze teksty:

Natomiast dwa dni temu pojawiła się taka wiadomość:

„- Bardzo budujący jest zapis w umowie, że ta linia kolejowa – jako linia strategiczna zarówno dla celów wojskowych, jak i pasażerskich, bo to połączenie z Republiką Czeską oraz z Austrią – ma być przygotowana do rewitalizacji, a więc do uruchomienia w przyszłości. Jest więc nadzieja, że powrócą pociągi jeżdżące tą linią przez Otmuchów. W momencie przejęcia dworca, musimy udostępnić miejsca dla pasażerów, na kasy, poczekalnie itd. – dodaje Jan Woźniak, burmistrz Otmuchowa.”

Więcej:

Późniejsza aktualizacja:

AO