Brzeg - oficjalnieW środę 12 stycznia 2010 roku uroczyście otwarto zmodernizowaną stację Brzeg, która jest położona na linii kolejowej E 30, należącej do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, łączącego Drezno – Wrocław – Kraków – Kijów.

Stacja w Brzegu, położona w połowie drogi między Wrocławiem a Opolem, jest jedną z najstarszych stacji w Polsce i leży na najstarszej linii uruchomionej na obecnych ziemiach polskich: kolej dotarła do Brzegu w sierpniu 1842 roku (odcinek Wrocław-Oława otwarto w maju 1842 roku).

Obecna modernizacja Brzegu i „przyległości” (fragmenty szlaków) była realizowana w ramach projektu PHARE PL9908.03. pod nazwą „Przebudowa i modernizacja wybranych odcinków linii kolejowej E 30 i C-E 30 pomiędzy Legnicą, Wrocławiem i Opolem”. Zadanie stanowiło element związany z modernizacją 71,5 km linii na 82 km odcinku Wrocław – Opole (poza obszarem tzw. węzła wrocławskiego) czyli od obszaru stacji Święta Katarzyna do Opola Zachodniego. 4 grudnia 2008 r. PKP PLK S.A. podpisały umowę z wykonawcą: „Konsorcjum-Brzeg”, w skład którego weszli – FEROCO S.A. (lider) i TORPOL (partner). Kontrakt by realizowany w trybie „projekt i budowa”. Zakończenie robót zaplanowano na 31 marca 2011 r., z założeniem oddania do użytku 31 grudnia 2010.

Przebudowa stacji Brzeg, wraz z przyległymi odcinkami, objęła prace na długości ponad 4 km. W ramach inwestycji zrealizowano m.in. prace torowe w zakresie rozbiórki i budowy 15 km torów. Po demontażu starych, zabudowano 32 nowe rozjazdy. Wykonano montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z systemem EBILOCK 950. Ponadto zamontowano 18 km sieci trakcyjnej, a wzdłuż torów stanęły ekrany akustyczne o łącznej długości 2800 metrów.

W zakresie obsługi podróżnych kompleksowo (rozbiórka i budowa od nowa) przebudowano dwa perony wyspowe, dwukrawędziowe o długości 256 (peron 2) i aż 400 metrów (peron 1). Na peronach zamontowano urządzenia informacji wizualnej („pragotrony” KZŁ Bydgoszcz) w ilości 9 sztuk oraz nowe nagłośnienie i zegary. Ponadto zupełnie zmieniła się mała architektura: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, gabloty i piktogramy, którą dostosowano do zabytkowego charakteru wiat. Przy schodach do przejścia podziemnego zamontowano 3 platformy dla osób niepełnosprawnych (w tym z holu dworca do tunelu podziemnego). Zamontowano zupełnie nowe oświetlenie, zarówno pod wiatami, jak i na obszarze peronów bez zadaszenia.

Zlikwidowano zbędne obiekty (np. 3 stare nastawnie) i wybudowano nową nastawnię, współpracującą z LCS Opole Zachodnie. Modernizacja objęła także przebudowę i remont 14 obiektów inżynieryjnych (licząc z rozbiórką), w tym budowę 2 nowych (w miejsce starych lub obok) i kompleksowy remont 3 wiaduktów kolejowych oraz remont przejścia pod torami dla podróżnych. Istotnym elementem prac było przeprowadzenie właściwego odwodnienia stacji, renowacja i przebudowa poniemieckiego podziemnego kolektora, który służy również do odwodnienia 5 ulic, przebiegających pod wiaduktami kolejowymi.

Modernizacja uwzględniła utrwalenie elementów już nieeksploatowanych, ale świadczących o historii kolei na Opolszczyźnie. Poza kompleksową renowacją zabytkowych wiat i renowacją stylistyki przejścia pod torami (tunelu) odnowiono i zabezpieczono stary żuraw wodny (można do zobaczyć w pobliżu peronu 1 od strony Wrocławia).

Dodatkowo na peronie pierwszym odsłonięto i poświęcono pomnik patronki kolejarzy, Św. Katarzyny.

Podczas uroczystości byli obecni m.in. dziennikarze mediów regionalnych, powiatowych, brzescy i powiatowi samorządowcy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcji Przewozów Regionalnych oraz przedstawiciele PKP PLK (regionalnego i centralnego). Nie brakło również miłośników kolei. Wartość inwestycji wyniosła 154 mln zł. Roboty rozpoczęto 23 stycznia 2009 r. Oddano do eksploatacji 3 grudnia 2010 r.

RW na podst. materiałów PLK

W mediach

Galeria zdjęć

Autorem zdjęć jest Robert Wyszyński (oprócz kilku zdjęć, na których widzimy Roberta).

Każde zdjęcie można powiększyć.

Nastawnia

Brzeg - nastawnia Brzeg - nastawniaBrzeg - nastawniaBrzeg - nastawniaBrzeg - nastawnia

Pomnik św. Katarzyny

Brzeg - pomnik św. KatarzynyBrzeg - pomnik św. KatarzynyBrzeg - pomnik św. Katarzyny

Winda przyporęczowa

Brzeg - winda przyporęczowaBrzeg - winda przyporęczowaBrzeg - winda przyporęczowaBrzeg - winda przyporęczowaBrzeg - winda przyporęczowa

Oficjalnie

Brzeg - oficjalnie Brzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnie

Brzeg - oficjalnieBrzeg - oficjalnie