PKP Polskie Linie Kolejowe, 14 października 2010

Fot. PKP PLK

Nowe tory, wygodne perony i wiaty oraz system informacji dla podróżnych, a także nowe wiadukty kolejowe w mieście to efekt prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji za 154 miliony zł.

Specjalistyczne maszyny podbijają teraz tory. Snopy iskier towarzyszyły szlifowaniu szyn. To zakres ostatnich prac na stacji Brzeg.

Fot. PKP PLK

Pasażerowie już od kilku tygodni korzystają ze zmodernizowanych peronów (zob. Europa wjeżdża do Brzegu). Kolejarze stopniowo modernizowali obiekty, począwszy od peronu dla pociągów w kierunku Nysy. Dziś wszystkie mają nowe oświetlenie, nagłośnienie i odnowione wiaty. Zamontowane są pragotrony (tablice informujące o kursowaniu pociągów).

Trwają ostatnie prace w przejściu podziemnym między peronami. Pod nadzorem konserwatora zabytków uzupełniane są zniszczone elementy zabytkowej okładziny ścian.

Zakończono modernizacje układu torowego stacji Brzeg i montaż nowej sieci trakcyjnej. Zniknęła nastawnia z urządzeniami mechanicznymi. Obsługę zapewnia obiekt wyposażony w nowoczesne urządzenia komputerowe do sterowania ruchem kolejowym.

Fot. RW

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudowały dwa nowe wiadukty (ul. Kilińskiego i ul. Małujowickiej) oraz przeprowadziły remont trzech wiaduktów (nad ulicami: Starobrzeską, 1-go Maja i Chocimską). Dzięki porozumieniu ze starostwem brzeskim przebudowany został układ drogowy w ciągu ul. Małujowickiej – Wyszyńskiego. Poprawiło się bezpieczeństwo i funkcjonalność drogi.

Wzdłuż torów na wybranych odcinkach stanęły już ekrany akustyczne. Postępuje budowa kolejnych osłon. Łączna długość wyniesie około 2800 m.

Zakończenie prac przewidziano w grudniu 2010 r. Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto.

Kontrakt na modernizację stacji Brzeg wraz z przyległymi odcinkami linii jest ostatnim etapem zmian linii E 30 na odcinku Opole – Wrocław. Zakończenie prac przewidziano w grudniu 2010 r.

Więcej zdjęć w dużej rozdzielczości – na stronie PKP PLK

Mirosław Siemieniec

Źródło: PKP PLK