PKP PLK, 31 maja 2010

Postęp inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie wrocławskiego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji obserwowali w maju przedstawiciele Spółki PL 2012.

Jesteśmy zadowoleni z postępu prac na linii E30 w Brzegu, Miękini i Malczycach oraz na odcinku linii E 59 Skokowa-Żmigród. Widać, że inwestycja posuwa się do przodu i z ich efektów będzie można korzystać podczas mistrzostw UEFA EURO 2012 – powiedział Jakub Majewski ze spółki PL 2012.

Wszystkie zadania ujęte w Master Planie PL 2012 Sp. z o.o., realizowane na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie były tematem prezentacji. Odbyły się również wizytacje na terenie robót.

E30

Inwestor i wykonawca przedstawili zakres prac na stacji Brzeg. To ostatni etap modernizacji linii E 30 na odcinku Wrocław-Opole. Przebudowa obejmuje wymianę torów i rozjazdów, odwodnienie, sieć trakcyjną, urządzenia łączności, elektroenergetyki. Obecnie trwają prace ziemne związane budową peronu nr 1, wykonywane są prace w przejściu podziemnym dla podróżnych. Trwa budowa ekranów akustycznych. Dużym przedsięwzięciem są prace na wiaduktach nad brzeskimi ulicami. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami poprawi się bezpieczeństwo przebiegających pod wiaduktami dróg.

Ruch pociągów na stacji Brzeg od marca br. prowadzi nowa nastawnia wyposażona urządzenia komputerowe. Docelowo stacja Brzeg będzie włączona do Lokalnego Centrum Sterowania w Opolu. Zgodnie z planem prace kończą się w 2010r. Wizytacja na linii E 30 Wrocław-Legnica objęła: odcinek Legnica-Szczedrzykowice oraz zadania na stacjach w Miękini, Malczycach i szlaku Środa Śląska-Malczyce. Wykonawcy prezentowali postęp prac w poszczególnych branżach.

Stacja Malczyce zapewni nowoczesny standard obsługi podróżnych. Wygodne perony, przejście podziemne z podjazdami i bez barier architektonicznych oraz oświetlenie i czytelna informacja wizualna już są widoczne. Powstały również nowe wiaty, ale z zachowaniem historycznego wyglądu. Prace w Malczycach i Miękini zakończą się jeszcze w 2010r.

Przegląd szlaków trasy E 30, był okazją do obserwacji zakresu modernizacji linii i obiektów inżynieryjnych, realizowanego bez przerw w ruchu kolejowym.

E59

Przejazd drezyną po linii E 59 Wrocław-Poznań pozwolił przedstawić zakres prac planowanych do wykonania przed EURO 2012 pomiędzy Wrocławiem a granicą województwa dolnośląskiego.

Wykonawca omówił zrealizowane i kontynuowane jeszcze roboty na odcinku Skokowa – Żmigród. Obecnie zmodernizowane są już na tym odcinku dwa tory, sieć trakcyjna oraz odwodnienie. Powstaje droga równoległa.

Przedstawiciele PL 2012 zapoznali się również z zagadnieniem budowy przystanku Wrocław Stadion, linii Wrocław Żerniki – Nowy Port Lotniczy oraz zadaniem PLK S.A. w ramach modernizacji stacji Wrocław Główny.

Zobacz zdjęcia na stronie PLK

Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Odział we Wrocławiu

Źródło: PKP PLK