Aktualizacja: 14 października 2009

Nowe: Posłuchajcie wywiadu, jakiego Radiu PLUS Opole udzielił Andrzej Kasiura. Rozmowa oczywiście dotyczy przetargu. Za nagranie dziękujemy Andrzejowi Szaromecie z Radia PLUS Opole.

[audio:http://okoko.net.pl/wp-content/uploads/2009/10/plus_kasiura-przetarg.mp3]

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił kilka dni temu przetarg na kolejowe przewozy pasażerskie na lata 2010-2015 (6 lat). Dokładnie mówiąc: na „świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowego przewozu osób na terenie Województwa Opolskiego w okresie od 13 grudnia 2009 roku do 12 grudnia 2015 roku przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego”. Warto dodać, że na kolejowe przewozy pasażerskie w tym przypadku składają się przewozy regionalne i międzywojewódzkie.

Tym którzy chcą się od razu zagłębić w całą (obszerną – warto dodać) dokumentację przetargową, polecam stronę UMWO.

A pozostałych zapraszam na krótkie podsumowanie. Postaram się Wam w nim ułatwić przejście przez te wszystkie – nawet ciekawe – elektroniczne papierki :-). No, i zachęcić do zajrzenia do przynajmniej niektórych.

Linki prowadzą do plików Worda.

Na początek to, co zwykle pojawia się się w tego typu ogłoszeniach: wybrany przewoźnik będzie zobowiązany do zawarcia umowy ramowej (na 6 lat), umów rocznych (na każdy z 6 kolejnych rozkładów jazdy) oraz umowy użyczenia pojazdów szynowych, które są własnością UMWO.

Ale od początku. Zanim nastąpi wybór, przewoźnik (przewoźnicy) ma dostarczyć wymagane dokumenty. Ma na to czas do 16 listopada 2009 r. (ogłoszenie pojawiło się oficjalnie 9 października, tak więc na przygotowanie jest niewiele ponad miesiąc czasu).

I jest pewna nowość. Potencjalny przewoźnik ma załączyć do oferty opracowanie „Koncepcja świadczenia usług pasażerskich przewozów kolejowych w województwie opolskim”. Po co? W celu potwierdzenia, że oferowana usługa jest zgodna z przedmiotem zamówienia – czytamy w głównym przetargowym dokumencie czyli SIWZ.

Zobacz SIWZ

Czytamy dalej, ale teraz już w załączniku nr 2 do SIWZ: „Koncepcja ta winna zawierać wizję Wykonawcy dotyczącą świadczenia usług w całym okresie jak również w poszczególnych rozkładach jazdy. Wykonawca powinien przedłożyć własną koncepcję świadczenia usług wraz z opisaniem różnych elementów oferty przewozowej m.in. standard obsługi, obsługa pasażera, informacja dla pasażera.” Wykonawca ma się w Koncepcji odnieść się do każdego z tematów, zamieszczonych właśnie w cytowanym załączniku nr 2 do SIWZ.

Jakie to tematy?

Zobacz załącznik nr 2 do SIWZ (tematy do opracowania koncepcji)

Dokument ten jest dosyć istotny dla komisji przetargowej, ponieważ ocenie tego opracowania przypisano… 20% wagi. Pozostałe 80% to wysokość kwoty dofinansowania do 1 pociągokilometra.

Warto przypomnieć (dla przykładu i może porównania), że w przetargach organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 i 2008 r. (dla całego województwa oraz dla linii Bydgoszcz-Chełmża) głównym kryterium, podobnie jak tutaj, była wysokość kwoty dofinansowania do jednego pociągokilometra (z trochę mniejszą wagą – 70%) oraz punktualność kursowania pociągów (30%).

Załącznik nr 1 do SIWZ to szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Bardzo ciekawy i niezmiernie ważny dokument, który zawiera wymagania dotyczące rozkładu jazdy pociągów, taboru kolejowego oraz obsługi podróżnych, w tym m.in. kar za odwołania czy opóźnienia.

Zobacz załącznik nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Poniżej zamieszczam najciekawsze – moim zdaniem – fragmenty załącznika (polecam przeczytać całość).

Monitorowanie potoków podróżnych

 • Wykonawca monitoruje potoki podróżnych przynajmniej trzy razy w roku (w tym w marcu, lipcu i październiku) oraz składa półroczne informacje o potokach na poszczególnych pociągach i stacjach lub przystankach kolejowych. Wykonawca do 11 grudnia 2010 r. dostarczy Zamawiającemu mapę z dobowymi potokami podróżnych i dobową wymianą pasażerów na stacjach i przystankach kolejowych, kolejne mapy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 14 grudnia 2013 r. i 12 grudnia 2015 r.

Rozkład jazdy

Planowana liczba połączeń na odcinkach linii kolejowych Województwa Opolskiego (liczba połączeń w dobie w dni robocze)

 • Kędzierzyn Koźle-Sławięcice (Gliwice) – 22
 • Kędzierzyn Koźle-Dziergowice (Racibórz) – 18
 • Opole-Błotnica Strzelecka (Gliwice) – 24
 • Opole Gł.-Pludry (Częstochowa) – 24
 • Fosowskie-Kielcza (Tarnowskie Góry) – 22
 • Kluczbork-Sowczyce (Lubliniec) – 18
 • Kluczbork-Opole Główne – 12
 • Opole Główne-Nysa – 16
 • Kluczbork-Namysłów – 24
 • Namysłów-Wilków (Wrocław Gł.) – 22
 • Opole Główne-Jelcz Laskowice – 2
 • Kędzierzyn Koźle-Opole Gł. – 38
 • Opole Główne-Lipki (Wrocław) – 39
 • Kędzierzyn Koźle-Nysa – 14
 • Nysa-Brzeg – 8
 • Kluczbork-Kostów (Kępno) – 12
 • (Wieluń) Janinów-Jaworzno (Tarnowskie Góry) – 8

Razem – 323

Planowana łączna praca eksploatacyjna na odcinkach linii kolejowych Województwa Opolskiego ma wzrosnąć od 3 350 000 pociągokilometrów w rozkładzie jazdy 2009/10 do 3 500 000 w rozkładzie jazdy 2014/15).

Planowana liczba połączeń oraz planowana praca eksploatacyjna może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w drodze negocjacji umowy rocznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Ponadto:

 • Wykonawca przedłoży kwartalne i roczne sprawozdania z wykonania zamówienia w odrębnych zestawieniach na pociągi międzywojewódzkie i regionalne.
 • Wykonawca będzie zobowiązany, w miarę możliwości technicznych, do realizacji cyklicznego rozkładu jazdy ze stałymi końcówkami minut wszystkich pociągów  na odcinkach linii.
 • Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, może wznowić ruch pasażerski na obecnie nieobsługiwanych odcinkach linii kolejowych.
 • Wykonawca wyda we własnym zakresie:
  • książkowy rozkład jazdy pociągów dla Województwa Opolskiego zawierający mapę połączeń, tabelowe zastawienie linii wraz z poszczególnymi pociągami kursującymi w województwie i przez teren województwa (także innych przewoźników) oraz tabele przyjazdy i odjazdy pociągów co najmniej ze stacji: Opole Główne, Kędzierzyn Koźle, Brzeg, Nysa, Kluczbork wraz z podaniem peronów i wykazem ofert taryfowych realizowanych przez Wykonawcę,
  • kieszonkowy rozkład jazdy pociągów zawierający przyjazdy i odjazdy pociągów       co najmniej ze stacji: Opole Główne, Kędzierzyn Koźle, Brzeg, Nysa, Kluczbork wraz z podaniem peronów oraz wykazem ofert taryfowych realizowanych przez Wykonawcę,
  • ulotki z rozkładem jazdy pociągów Wykonawcy na poszczególne odcinki linii kolejowych, w celu bezpłatnego kolportażu wśród podróżnych.

Tabor

 • Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
  • utrzymania taboru służącemu do przewozu osób w należytej czystości  i sprawności tj. oświetlony, ogrzany w okresach niskich temperatur i ze sprawnymi innymi urządzeniami np. klimatyzacją w przypadku, gdy tabor takie urządzenia posiada oraz wyposażony w sprawne technicznie drzwi i okna, urządzenia sanitarne, wc,  wyposażone w wodę oraz środki czystości (ręczniczki, papier toaletowy, mydło),
  • zapewnienie taboru ze stałymi miejscami do siedzenia typu miękkiego lub półmiękkiego. W składzie pociągu nie mogą znajdować się siedzenia z tworzyw sztucznych twardych , a począwszy od dnia 15 grudnia 2013 r. w każdym składzie pociągu stałe miejsca siedzące winny być z wysokim oparciem,
  • tabor musi umożliwiać przewóz co najmniej 3 rowerów lub wózków dziecięcych oraz zawierać przynajmniej jedną toaletę, w każdym przedziale wagonu winny być miejsca do bezpiecznego umieszczania bagażu ręcznego, takim miejscem mogą być półki na bagaż, umieszczone nad linią okna wewnątrz składu,
  • zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc siedzących i stojących w pojazdach szynowych, jednocześnie liczba miejsc dla osób stojących nie powinna przekraczać:
   • 4 os./m² do 15 min. czasu przejazdu,
   • 3 os/m² do 30 min. czasu przejazdu,
   • 2 os/m² do 45 min. czasu przejazdu,
   • 1 os./m² do 60 min. czasu przejazdu,
  • zapewnienia co najmniej 3% miejsc siedzących dla przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się, w szczególności osób niepełnosprawnych, kobiet  w ciąży i osób z małymi dziećmi,
  • skład pociągu powinien być wyposażony w co najmniej dwie tablice informacyjne, mieszczące się na czołach pojazdu, informujące co najmniej o stacji docelowej.
  • Począwszy od 9 grudnia 2012r. każdy pojazd musi być wyposażony dodatkowo w tablice informacyjne na bokach pojazdu (nie mniej niż jedna z każdej strony pojazdu).

W przypadku awarii…

 • w przypadku awarii pojazdów, lub innych przyczyn uniemożliwiających realizację rozkładu jazdy poszczególnych pociągów przy użyciu określonego pojazdu, Wykonawca w pierwszej kolejności zapewnia przewozy innym taborem kolejowym,
 • Wykonawca zobowiązany będzie w sytuacjach awaryjnych zapewnić zastępczy tabor lub zapewnić inna komunikację do 60 min. od czasu awarii,
 • w przypadku uruchamiania autobusowej komunikacji zastępczej liczba miejsc siedzących powinna być adekwatna do potoków. W przypadku wprowadzenia komunikacji zastępczej na okres dłuższy niż 7 dni Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić tymczasowy rozkład jazdy i podać go do informacji podróżnych poprzez umieszczenie na stacjach, przystankach na odcinku prowadzenia komunikacji zastępczej oraz stronie internetowej Wykonawcy jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym,

Obsługa pasażera

 • Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 2 zapowiedzi megafonowych każdego pociągu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, na których znajdują się urządzenia nagłaśniające.
 • Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia w pociągu i na stacjach materiałów informacyjnych o taryfie i rozkładzie jazdy w formie drukowanej możliwej do bezpłatnego pobrania przez pasażera,
 • Wykonawca zobowiązuje się na umieszczenie w posiadanym taborze jak również na stacjach i w punktach obsługi podróżnych aktualnych map sieci połączeń kolejowych Województwa Opolskiego,
 • obsługa pociągu jest zobowiązana do pomocy przy wsiadaniu, wysiadaniu i zajmowaniu miejsca pasażerom o ograniczonej sprawności lub z dużym bagażem (o wadze powyżej 20 kg), którzy zgłoszą obsłudze pociągu taką potrzebę,
 • obsługa pociągów jest zobowiązana do udzielania informacji o połączeniach kolejowych w m.in. relacjach stycznych do linii obsługiwanej przez Wykonawcę,
 • Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia infolinii oraz strony internetowej,  na której dostępne będą aktualne informacje o usługach, taryfach i aktualnym rozkładzie jazdy oraz telefonu umożliwiającego uzyskanie przez podróżnego informacji o aktualnej sytuacji ruchowej, umieszczonego na rozkładzie jazdy na każdej stacji i przystanku kolejowym [o wielkości opóźnienia, o odwołaniu pociągu jak również organizacji komunikacji zastępczej – dop. z umowy ramowej].

Odwołania, opóźnienia i… kary

Jasno jest powiedziane, że w przypadku odwołania pociągu w całości lub części za niezrealizowaną pracę przewozową dofinansowanie nie przysługuje. Ponadto Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną – w przypadku odwołania pociągu, a także opóźnienia. Kary można otrzymać w następujących sytuacjach:

 • odwołania pociągu objętego umową w całej relacji lub na terenie Województwa Opolskiego – w wysokości 250 zł za każdy odwołany pociąg,
 • odwołania pociągu objętego umową w części relacji na terenie Województwa Opolskiego – w wysokości 200 zł za każdy odwołany pociąg,
 • opóźnienia pociągu objętego umową lub środka komunikacji zastępczej za pociąg objęty umową, w stosunku do rozkładu jazdy – w wysokości:
  • 100 zł za każdy opóźniony pociąg od 7-10 min.
  • 120 zł za każdy opóźniony pociąg od 11-20 min.
  • 140 zł za każdy opóźniony pociąg od 21-30 min.
  • 160 zł za każdy opóźniony pociąg od 31-45 min.
  • 180 zł za każdy opóźniony pociąg od 46-60 min.
  • 200 zł za każdy opóźniony pociąg powyżej 60 min.

Do powyższych odwołań/opóźnień nie wlicza się pociągów odwołanych/opóźnionych z tytułu działania „Siły Wyższej” lub ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej.

Kary można naliczyć także w przypadku niewłaściwego przygotowania pociągów do przewozu podróżnych za następujące uchybienia:

 • brudny skład wewnątrz lub na zewnątrz,
 • brak sprawnej klimatyzacji lub ogrzewania,
 • niesprawne drzwi lub okna,
 • niesprawne urządzenia sanitarne,
 • brak wody, mydła, papieru toaletowego lub ręczniczków,
 • plastykowe miejsca siedzące w taborze bez obić,
 • brak miejsca na bagaż (brak półek nad oknem wewnątrz taboru),
 • niesprawne wyświetlacze relacji lub błędne ich działanie oraz niesprawne lub podające błędne informacje wyświetlacze wewnątrz pojazdów,
 • przekroczenie ilości osób stojących w taborze powyżej 4 os/m2,
 • inne uszkodzenia wewnątrz i na zewnątrz składu.

Wysokość kary za stwierdzone nieprawidłowości wynosi 50 zł za każde uchybienie i w przypadku  stwierdzenia kilku uchybień w jednym pociągu wysokość kary się sumuje.

Stwierdzenie nieprawidłowości, które będą podstawą naliczenia kary dokonuje Zamawiający w trakcie kontroli lub na podstawie innych dokumentów związanych z rozliczeniem wykonywanej oferty przewozowej.

Wiele osób może zainteresować kolejny załącznik, czyli załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do SIWZ ;-) (czyli do opisu przedmiotu zamówienia). Znajdziemy w nim sporo unikalnych informacji o opolskich szynobusach.

 • Tabela nr 1 – informacje o aktualnych gwarancjach na poszczególne pojazdy i ilości dni wyłączenia z ruchu pojazdów spowodowanych obsługą serwisową i likwidacją szkód.
  Rekord nieużywalności pobił SA109. w 2007 r. był nieczynny aż 341 dni, w 2008 r. – też sporo, bo 212.
 • Tabela nr 2 – obecny i prognozowany na dzień 13 grudnia 2009 r. przebieg poszczególnych autobusów szynowych
 • Tabela nr 3 – aktualne cykle przeglądowo-naprawcze dla autobusów szynowych SA109, SA103 i SA134

Zobacz załącznik nr 1 do zał. nr 1 do SIWZ (3 tabelki o szynobusach)

Ponadto o szynobusach, a dokładniej o zasadach ich użyczenia poczytasz w Projekcie umowy użyczenia autobusów szynowych.

Umowa ramowa

Zapisy zawarte w powyższych załącznikach zamieszczone są również w umowie ramowej. Oprócz tego dodatkiem jest fragment o rozliczeniu rekompensat w formie dotacji oraz kontroli realizacji umowy.

 • Przewoźnik zobowiązuje się składać kwartalne i roczne sprawozdania w formie pisemnej i elektronicznej w formacie danych uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdania będą podstawą do wystawienia noty obciążeniowej z tytułu naliczonych kar umownych. Sprawozdanie powinno dodatkowo uwzględniać w formie opisowej następujące informacje:
  • punktualność poszczególnych pociągów określone w minutach,
  • wykonanie pracy eksploatacyjnej przez poszczególne pociągi,
  • występujące ograniczenia przewozów poszczególnych połączeń, które wystąpiły w danym kwartale roku oraz wykonywaną pracę eksploatacyjną zastępczą komunikacją autobusową,
  • ilość przewozów oraz pracy eksploatacyjnej zrealizowanej na podstawie niniejszej umowy w danym kwartale roku,
  • rzeczywiste zestawienia pociągów wg raportu edycja składu pociągu,
  • rzeczywistą liczbę pasażerów w dobie na terenie województwa.
 • Przewoźnik składa kwartalne sprawozdanie z realizacji przedmiotu umowy w terminie  do 20 każdego następnego miesiąca kalendarzowego po zrealizowanym kwartale, co do którego Przewoźnik winien przygotować dane sprawozdanie, wszelkie dokumenty rozliczeniowe przedkładane Zamawiającemu zaopatrzone będą klauzulą „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”.
 • Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni do dokonywania kontroli realizacji umowy w pociągach objętych dofinansowaniem kursujących na obszarze Województwa Opolskiego. Przewoźnik wystawi przedstawicielom Zamawiającego stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli na cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Ramowej.
 • Przewoźnik zobowiązuje się do udostępnienia upoważnionej przez Zamawiającego osobie wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem przewozów dofinansowanych przez Zamawiającego.
 • Zamawiający uprawniony jest w szczególności do kontroli:
  • wszelkiej dokumentacji merytoryczno – finansowej (w tym wydruków z systemów informatycznych) związanej z wykonywaniem przewozów i wykorzystaniem dotacji  u Przewoźnika,
  • kontroli wykorzystania i eksploatacji użyczonych pojazdów,
  • wykonywania przez Przewoźnika zapisów niniejszej umowy,
  • kontroli potoków podróżnych  i struktury taryfowej,
  • kontroli punktualności,
  • kontroli przygotowania pociągu lub kolejowej komunikacji zastępczej do przewozu podróżnych.
 • Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania w trybie pilnym o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej oraz Umów Rocznych w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla obu lub jednej ze stron.
 • Strony wspólnie zobowiązują się prowadzić na terenie Województwa Opolskiego w okresie obowiązywania umowy na dany rozkład jazdy liczenia podróżnych w pociągach w celu racjonalizacji oferty. O terminach liczeń strony będą się wzajemnie informować z 21 dniowym wyprzedzeniem. Wyniki badań marketingowych będą brane pod uwagę przez Strony przy uzgadnianiu aktualizacji rozkładów jazdy pociągów na następny okres obowiązywania rozkładu jazdy i przy zmianach rozkładu jazdy pociągów dokonywanych w trakcie jego obowiązywania.
 • Przewoźnik monitoruje potoki podróżnych przynajmniej trzy razy w roku (w tym w marcu, lipcu i październiku) oraz składa półroczne informacje o potokach na poszczególnych pociągach i stacjach lub przystankach kolejowych. Przewoźnik do 11 grudnia 2010 r. dostarczy Zamawiającemu mapę z dobowymi potokami podróżnych i dobową wymianą pasażerów na stacjach i przystankach kolejowych, kolejne mapy Przewoźnik dostarczy Zamawiającemu do 14 grudnia 2013 r. i 12 grudnia 2015 r.

Zobacz Umowę ramową

Zobacz Umowę roczną

Opracowanie Anna Ostrowska