PKP PLK, 17 września 2009

Podstacja trakcyjna Lizawice została wybudowana, jako ostatni obiekt zasilania trakcji elektrycznej w ramach kontraktu „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń zasilania linii kolejowej E 30 na odcinku Opole-Wrocław-Legnica”.

Celem przedsięwzięcia było uzyskanie parametrów do jazdy pociągów z prędkością 160 km/h. W ten sposób zapewnione są na linii E 30 standardy przewidziane międzynarodowymi umowami AGC i AGTC.

Zakres modernizacji zasilania na odcinku linii kolejowej Opole – Wrocław – Legnica objął: modernizację 5-ciu podstacji trakcyjnych (Lipki, Święta Katarzyna, Wrocław Leśnica, Środa Śląska, Szczedrzykowice) oraz budowę nowych podstacji trakcyjnych: Marcelin zasilana napięciem 15 kV, Przecza – zasilana napięciem 110 kV, Łosiów – zasilana napięciem 110 kV. Przebudowa systemu zasilania objęła także kabiny sekcyjne: Piekary Wielkie, Miękinia, Malczyce. Wartość kontraktu wynosi 69 947 000,0 PLN.

W Lizawicach roboty objęły prace budowlane oraz elektroenergetyczne. Powstał nowy obiekt wraz z drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu. W zakresie elektroenergetyki wykonano: napowietrzną linie zasilającą 110 kV, rozdzielnię 110/20/1,3/1,3 kV oraz zasilacze i kable powrotne, a także sterowanie lokalne odłączników sekcyjnych. Przyłączono również do nowych urządzeń istniejącą linię potrzeb nietrakcyjnych. Podstacja, podobnie jak już istniejące obiekty, ma zapewnione zdalne sterowanie urządzeń z Nastawni Centralnej Wrocław.

Zobacz zdjęcia

Obiekt gwarantuje europejski standard obsługi i wymagane rygory bezpieczeństwa pracy.

Zadanie wykonało Konsorcjum: Trakcja Polska S.A., PKP Energetyka S.A., Elester PKP Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami: ABB Warszawa (rozdzielnia 110 k), MIXBUD Wałbrzych (roboty budowlane), ZWSE Opole (linia zasilająca 110 kV), PROIN Wałbrzych (projekt).

Zadanie zostało w pełni zrealizowane przed wyznaczonym terminem.

Źródło: PKP PLK

Na mapie: Lizawice (woj. dolnośląskie, pow. oławski), Przecza i Łosiów (woj. opolskie)