Prezentujemy wstępny wykaz pociągów na rozkład jazdy 2009/2010, które zaplanowano od 13 grudnia 2009, przesłany nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Warto pamiętać, że jest to jedynie projekt i jeszcze sporo rzeczy (pociągi, relacje, godziny) może się zmienić.

Wedle tego projektu dojdzie po jednej parze pociągów na liniach spalinowych Brzeg – Nysa (będą 4 pary) i Kluczbork – Opole (będzie 6 par) oraz kilka pociągów na liniach zelektryfikowanych jak Wrocław – Brzeg – Opole, Opole – Strzelce Opolskie, Opole – Kędzierzyn Koźle.

Relacje Nysa – Kędzierzyn i Nysa – Brzeg zaplanowano jako łączone na trzech parach – z wyjątkiem jednej – jako relacje Kędzierzyn Koźle – Nysa – Brzeg. Uwaga: w projekcie pociągi te są umieszczone osobno, ale w realnej jeździe najprawdopodobniej będą połączone ze sobą.

Projekt rozkładu jazdy pociągów regionalnych dla województwa opolskiego (PDF)

Pismo przewodnie do powyższego załącznika:

Projekt rozkładu jazdy 2009/2010