Stowarzyszenie Kolejarzy i Sympatyków Węzła Kluczbork, czerwiec 2009

Wróćmy jeszcze na chwilkę do imprezy, która odbyła się pod koniec maja w Kuniowie. Dwa tygodnie temu zamieściliśmy na naszej stronie film Jakuba Osady, teraz publikujemy relację jednego z organizatorów, pana Jerzego Ciupke. Pan Jerzy, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia (SKiSWK), wspomina również o planach kuniowskich kolejarzy na przyszłość…

Impreza w Kuniowie

fot. SKiSWK

Impreza odbyła się w dniach 23 i 24 maja, na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu (ISE Kluczbork) na linii 175 Strzelce Opolskie – Kluczbork, przy nieczynnej nastawni PKP w podkluczborskim Kuniowie. Pierwsza taka impreza, choć na nieco mniejszą skalę odbyła się dwa lata temu i w całości była przeprowadzona przez nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczna impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Mikroprojektów Euroregionu „Pradziad” oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”.

Frekwencja była bardzo duża, bo w trakcie imprezy przewinęło się ok 5 tys. osób nie tylko z gminy Kluczbork, ale z całego województwa opolskiego. Przybyło także ponad stu gości z Czech. Byli też goście z Niemiec, którzy w tym czasie przebywali w Polsce na urlopach u swoich rodzin. Swoją obecnością zaszczycili nas także: posłanka do Sejmu RP Pani Danuta Jazłowiecka i wojewoda opolski Pan Ryszard Wilczyński, kierownictwo Zakładu Linii Kolejowych w Opolu i PKP CARGO SA Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach. Do Pani Danuty Jazłowieckiej czujemy szczególny sentyment i nazywamy Ją „Matką Chrzestną” naszego Stowarzyszenia, bo dwa lata temu była na zebraniu założycielskim, na którym powołano do życia Stowarzyszenie Kolejarzy i Sympatyków Węzła Kluczbork z siedzibą w Kuniowie i żywo interesuje się i wspomaga naszą działalność. Podobnie Pan wojewoda opolski, który wspólnie z marszałkiem województwa opolskiego Panem Józefem Sebestą objął wyścigi swoim patronatem.

Impreza w Kuniowie 2009

fot. SKiSWK

Jak mówi Pan Jacek Wilk – prezes Stowarzyszenia, ideą imprezy jest promowanie kolei i integracja kluczborskich kolejarzy pracujących w różnych spółkach PKP, promocja gminy, regionu a nawet całej Polski, bo przecież to międzynarodowe mistrzostwa. Jeszcze innym jakże ważnym celem jest stworzenie klimatu do pozyskiwania środków na remont linii 143 Kalety-Wrocław i 272 Kluczbork-Poznań, bo przecież linie te i węzeł kluczborski jeszcze niedawno były podstawowymi szlakami przewozów towarowych północ – południe, a i pociągów osobowych i pośpiesznych jeździło trzy razy więcej.

Obie nasze imprezy wpisały się już w klimat ogólnopolskich spotkań miłośników kolei, ale jest to pierwsza i jedyna w Polsce impreza na miarę międzynarodową, w której udział brały drużyny z Czech. Jest to preludium do przyszłorocznych już oficjalnych „Mistrzostw Europy w Wyścigach Drezyn Ręcznych Na Torach Równoległych” do udziału, w których zamierzamy zaprosić oprócz Czechów drużyny z Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

Zamierzamy też przejąć starą nieczynną nastawnię w Kuniowie, w której planujemy stworzyć Dom Kolejarza, izbę pamięci, muzeum kolejnictwa. Ma to być miejsce spotkań kolejarzy i emerytów kolejowych i wszystkich sympatyków kolei, aby przy herbacie czy kawie porozmawiać o dawnych czasach, ale też i o przyszłości kolei na północy naszego województwa. Mamy też zamiar za pośrednictwem gminy lub starostwa przejąć we władanie nieużytkowany (stale zamknięty) tor nr jeden linii 175 na odcinku Zębowice – Kluczbork. W naszym rejonie są jeszcze takie linie nieczynne, które można by przejąć od kolei m.in. odcinek linii 301 od Jełowy do Jastrzębia, 175 od Strzelec Opolskich do Rozmierki a nawet Fosowskiej, i wiele innych, po których można bezpiecznie oddawać się przyjemności jazdy na drezynie ręcznej czy małej motorowej.

Impreza w Kuniowie 2009

fot. SKiSWK

Pomysłodawcą całej imprezy i „lokomotywą” przedsięwzięcia jest Pan Stanisław Konarski – społecznik, członek Stowarzyszenia Kolejarzy i radny Rady Miejskiej Kluczborka, a na co dzień maszynista pracujący w PKP CARGO SA Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach. Jak mówi Pan Stanisław przygotowania do imprezy były bardzo praco i czasochłonne i rozpoczęły się już w miesiącu styczniu br. Napisanie skomplikowanego projektu na dofinansowanie z Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy z Partnerską Grupą Lokalnych Organizacji Stowarzyszeń Zahoran koło Olomuńca w Republice Czeskiej, uzyskanie wszystkich zgód, dogranie szczegółów imprezy wymagało dużo czasu i poświęceń ze strony Prezesa Jacka Wilka i Pani Ewy Bukowskiej z Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Pan Stanisław skromnie zapomniał o sobie, a to, jak już wcześniej pisałem, właściwie tylko dzięki niemu cała rzecz doszła do skutku.

Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Miasta Kluczborka pan Jarosław Kielar. Rywalizowało ze sobą 6 czteroosobowych drużyn polskich i 18 drużyn z Republiki Czeskiej. Wyścigi odbywały się na dystansie ok. 200 m systemem pucharowym tzn. lepszy przechodził dalej, a gorszy odpadał. Wielki finał rozegrał się pomiędzy reprezentacją kolejarzy z Ostrowa Wielkopolskiego, a drużyną z Czech.

Nieoficjalnymi Mistrzami Europy w wyścigach drezyn ręcznych na torach równoległych zostali Ostrowiacy w składzie Michał Gendera, Dariusz Stasiukiewicz, Grzegorz Kurzawa i Andrzej Pluciński, drugie i trzecie miejsce zajęli reprezentanci naszych południowych sąsiadów. Oprócz wyścigów było jeszcze wiele innych konkurencji jak np. toczenie wagonowego zestawu kołowego po szynach na czas, rzut płozą hamulcową na odległość, rzut płozą hamulcową do celu. Dwie ostatnie konkurencje były podzielone na kategorie dziecięce do 13 lat i kategorie otwarte. Były pokazy tresury psów policyjnych i SOK Kluczbork oraz przejazdy turystyczne małą drezyną motorową.

Impreza w Kuniowie 2009

fot. SKiSWK

„Gwoździem programu” towarzyszącemu wyścigom był pociąg RETRO z najprawdziwszym parowozem Tkt 48-18 oraz z trzema wagonami RETRO w stylu „Bonanzy”. Po wyścigach można było pojeździć sobie na drezynach ręcznych i co jest nowością w Polsce, również na lekkich aluminiowych drezynach rowerowych.

Było też mnóstwo innych atrakcji: wystawa eksponatów muzealnych związanych z koleją, prezentacje, a dla „oka, ducha i ucha” były zespoły muzyczne, grupy taneczne i czeska orkiestra dęta „Oskerowa Dechovka”. Organizatorzy nie zapomnieli o „ciele”, bo bufety były zaopatrzone we wszystko bardzo obficie. Oba wieczory kończyły się zabawą taneczną dla dorosłych i dyskoteką dla młodzieży (oczywiście w oddzielnych namiotach biesiadnych) do białego rana. Organizatorzy nie zapomnieli też o chorych dzieciach – podczas imprezy prowadzono kwestę na dzieci chore na białaczkę z naszej gminy.

Prezes Stowarzyszenia pan Jacek Wilk chcąc docenić pomoc wszystkich, którzy przyczynili się do tego by zawody się odbyły, a lista osób i firm jest bardzo długa, dziękuje przede wszystkim Panu Stanisławowi Konarskiemu, Burmistrzowi Miasta Kluczborka, kierownictwu: Zakładu Linii Kolejowych w Opolu i Sekcji Eksploatacji Kluczbork, PKP CARGO SA Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach i Sekcji Przewozów i Ekspedycji Kluczbork.

Zapraszamy za rok.

Pozdrawiam

Jerzy Ciupke
wiceprezes Stowarzyszenia

Źródło: Stowarzyszenie Kolejarzy i Sympatyków Węzła Kluczbork

Zdjęcia z imprezy – na stronie Stowarzyszenia