Rynek Kolejowy, 27 czerwca 2008

Spółka PKP Przewozy Regionalne przedstawiła parametry zamówionej oferty na rozkład 2008/2009, która zakłada deficyt w wysokości 39 149 tys. zł do pokrycia z budżetu województwa, tj. wzrost o 56 proc. w porównaniu z rokiem 2008, przy wzroście kosztów w stosunku do roku bieżącego o 24 proc. – dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Rynek Kolejowy: Jaką dotację do przewozów regionalnych na 2008 przeznaczył UMWO i jakiej kwoty na 2009 roku zażądały PKP PR?

Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Dotacja przekazana na regionalne przewozy pasażerskie w województwie opolskim obejmująca rozkład jazdy 2007/2008 wyniosła 25 148 tys. zł i stanowiła 100 proc. planowanego deficytu przewoźnika w ramach realizacji umowy w 2008 roku. Spółka PKP Przewozy Regionalne przedstawiła parametry zamówionej oferty na rozkład 2008/2009, która zakłada deficyt w wysokości 39 149 tys. zł do pokrycia z budżetu województwa, tj. wzrost o 56 proc. w porównaniu z rokiem 2008, przy wzroście kosztów w stosunku do roku bieżącego o 24 proc.

RK: Czy UMWO zgodzi się na zapłacenie takiej kwoty?

W chwili obecnej trwa analiza przedstawionej strony kosztowej przez PKP PR. Samorząd województwa opolskiego nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie deficytu na 2009 r. Obecnie nie ma zgody władz samorządowych na pokrycie tak wysokich oczekiwań przewoźnika. Zastanawiający jest fakt, iż w marcu bieżącego roku w momencie wspólnego planowania oferty przewozowej na 2009 rok przewoźnik nie był w stanie określić parametrów kosztowych. Stąd, żadne z województw układając plan połączeń nie wiedziało, czy będzie nas stać na pokrycie deficytu oferty.

Czym PKP PR motywowało ewentualny wzrost dotacji?

PKP Przewozy Regionalne tak znaczący wzrost kosztów zaplanowanej oferty przewozowej motywuje bardzo lakonicznie i bez konkretnych wyliczeń. Zmiany, zdaniem zarządu PKP PR, podyktowane są przez rynek i kalkulacją związaną z usamorządowieniem przewozów od 1 stycznia 2009 r. (nowe stanowiska kosztowe w spółce związane z przejęciem m.in. lokomotyw z PKP Cargo). Wzrost obejmuje również: dostęp do linii kolejowych (a przypominamy że koszty te wg deklaracji Ministerstwa Infrastruktury i PKP PLK S.A. miały maleć corocznie), obsługi trakcyjnej, energii trakcyjnej, koszty remontowe i naprawcze taboru, koszty ogólnozakładowe

*

Komentarz Łukasza Kurpiewskiego, rzecznika PKP Przewozy Regionalne:

Prognozowany deficyt na rok 2009 wzrasta, bo wzrastają koszty usług zewnętrznych, paliw, energii elektrycznej, co obserwujemy niemal we wszystkich branżach. Pamiętajmy również, że niektóre regiony planują rozbudowanie rozkładu jazdy w przyszłym roku, a to oczywiście ma wpływ na zwiększony deficyt. Już po 1 kwartale tego roku zanotowaliśmy wzrost kosztów o 5 procent w skali wszystkich regionów, w stosunku do prognoz skalkulowanych w umowach z samorządami, bo ceny w całej gospodarce rosną. A kolej przecież nie działa w próżni.

Źródło: Rynek Kolejowy