Ze strony UMWO:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 5 sztuk pojazdów szynowych z napędem spalinowym.
Pojazdy szynowe z napędem spalinowym przeznaczone będą do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym o dziennym przebiegu około 700 km.

Wymagana gwarancja na dostarczone pojazdy wynosi minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru każdego pojazdu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz pn.:

„Wymagania techniczne dla pojazdów szynowych z napędem spalinowym”.

Termin wykonania zamówienia:

  • Etap I – wykonanie i dostawa 1 szt. pojazdu szynowego do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • Etap II – wykonanie i dostawa 2 szt. pojazdów szynowych do 30.11.2009 r., jednak nie wcześniej niż w styczniu 2009 r.
  • Etap III – wykonanie i dostawa 2 szt. pojazdów szynowych do 30.11.2010 r., jednak nie wcześniej niż w styczniu 2010 r.

Termin otwarcia ofert: 15.04.2008 r., godz. 11.00 (został przesunięty na 23 kwietnia)

Więcej informacji – na stronie UMWO