Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, 25 stycznia 2008

Podczas swojego kolejnego posiedzenia 25 stycznia Zarząd Województwa Opolskiego podjął m.in. decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę 5 autobusów szynowych. Do tej pory po opolskich torach jeżdżą cztery takie pojazdy.

Zakup kolejnych szynobusów dla regionu to znaczące oszczędności kosztów, jakie ponosi samorząd województwa co roku na regionalne przewozy pasażerskie na liniach nie zelektryfikowanych. Nowe autobusy szynowe będą jeździć na takich trasach, jak: Opole – Nysa, Opole – Kluczbork czy Kędzierzyn-Koźle – Nysa.

Ich zakup będzie dofinansowany w ponad 72% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, z budżetu województwa na ten cel zostanie przeznaczonych 10,99 mln zł. Zakup szynobusów zapisany był w opolskim RPO jako jeden z projektów kluczowych.

Źródło: UMWO