Odpowiedź z UMWO na list otwarty OKOKO

Odpowiedź z UMWO na list otwarty OKOKO

Zapraszamy do lektury odpowiedzi Pana Andrzeja Kasiury na nasz list otwarty z 2 kwietnia 2009 r. W treści pisma pojawia się m.in. wzmianka o kolejowych zamierzeniach województwa na najbliższe lata; dotyczą one połączeń kolejowych i infrastruktury.

Kolejna odpowiedź na skargę Roberta Wyszyńskiego

Tydzień temu zamieściliśmy odpowiedź opolskiego Zakładu Linii Kolejowych, dziś przedstawiamy odpowiedź opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Przypomnijmy, sprawa dotyczy nieprawidłowości w informowaniu pasażerów na stacjach Brzeg i Grodków Śląski, wymienionych w skardze Roberta Wyszyńskiego.