Dostaliśmy dzisiaj (17 czerwca) pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest to odpowiedź na nasze majowe postulaty.

Przypomnijmy, chodzi o:

  • dodanie po jednej parze pociągów na niezelektryfikowanych liniach kolejowych: Kluczbork-Opole, Nysa-Kędzierzyn Koźle i Nysa-Brzeg,
  • utworzenie wspólnie z władzami woj. dolnośląskiego oraz Kolejami Dolnośląskimi planowanego połączenia “stykowego” w relacjach Nysa-Kłodzko oraz Nysa-Legnica,
  • wydłużenie wybranych relacji Brzeg-Nysa lub Opole-Nysa do stacji Głuchołazy oraz przystanku Głuchołazy Miasto z dwustronnym skomunikowaniem w stacji Głuchołazy z pociągami czeskimi.

Odpowiedź nie jest taka, jakiej byśmy wszyscy najchętniej się spodziewali. Mówiąc krótko: brakuje dodatkowych środków na sfinansowanie proponowanych przez nas połączeń.

Fragment pisma:

„Reasumując informuję, że z uwagi na spadek dochodów województwa oraz niekorzystne prognozy finansowe na następne lata, które wymuszają konieczność dokonania niezbędnych oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych, nie ma obecnie możliwości rozbudowania realizowanej siatki połączeń kolejowych.”

Przeczytaj całość (PDF)