Cytat:

W nawiązaniu do przesłanego listu otwartego Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei na Opolszczyźnie z dnia 2 kwietnia 2009 r., który dotyczył propozycji i wniosków do strategii kolei regionalnej w Województwie Opolskim na lata 2010-2012 uprzejmie informuję jak niżej.

Tak się zaczyna odpowiedź na nasz list otwarty podpisana przez Pana Andrzeja Kasiurę, Członka Zarządu Woj. Opolskiego. Zapraszamy do lektury całego tekstu, w którym pojawia się również wzmianka o kolejowych zamierzeniach województwa na najbliższe lata; dotyczą one połączeń kolejowych i infrastruktury.

Nasz komentarz do odpowiedzi z UMWO – już wkrótce.

Odpowiedź z UMWO na list otwarty