Fragment informacji prasowej PLK z 26 sierpnia 2009:

„26 sierpnia 2009 r. o godz. 13.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie przy ul.Targowej 74 zostanie podpisana umowa, której przedmiotem jest projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie.”

(…) Rezultaty projektu

Wdrożenie ETCS poziom I pozwoli na:

  • prowadzenie ruchu pociągów z prędkością 200 km/h,
  • uzyskanie pierwszego w Polsce systemu sygnalizacji kabinowej,
  • interoperacyjność (kompatybilność) miedzy kolejami ró¿nych krajów europejskich,
  • bezpieczna kontrole jazdy pociągów.”

Czytaj całość (PDF)

Informacja podana dziś przez PKP PLK jest absolutnie przełomowa. Oznacza, że najdalej w roku 2012 po części CMK będziemy jeździć 200 km/h („Husarze” + Z 1), a w kilka lat później nawet 230-250 km/h (jeśli PKP IC zakupi odpowiednie składy zespolone).

Biorąc pod uwagę nasze conajmniej 30 letnie zapóźnienie w stosunku do państw przodujących kolejowo – pokonanie „magicznej” bariery 160 km/h w ruchu planowym będzie wydarzeniem absolutnie bezprecedensowym i otwierającym zupełnie nowy rozdział w historii polskiego kolejnictwa – czekaliśmy na to ponad 20 lat (od czasu wprowadzenia 160 km/h na CMK w roku 1988). Według specyfikacji TSI – Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności – prędkość 200 km/h traktowana jest jako „duża prędkość” – tym samym Polska wejdzie do klubu HS. Jeszcze nie tego topowego, rzędu 250-330 km/h, ale pierwszy krok zostanie uczyniony.

Zastosowanie sytemu sygnalizacji kabinowej ETCS – poziomu 1 otworzy bramy nowych możliwości także dla innych linii, gdzie planuje się wprowadzenie V max = 200 km/h lub więcej: Warszawa – Gdańsk (E 65 Północ), Wrocław – Poznań – Szczecin (E 59) i być może Opole – Gliwice (E 30, gdzie planuje się modernizację do 200 km/h, jednak przesunięto ją na po roku 2012). Równoległe nastąpi przetestowanie systemu ERTMS/ETCS – poziomu 2 na odcinku: granica z Niemcami – Legnica – Wrocław – Opole, co da możliwość stosowania tego sytemu na liniach o V max 300 – 350 km/h i więcej (KDP – zwany „Igrek”, CMK Północ, o czym zaczyna się powoli mówić).

Podwyższenie V na CMK dotyczy także w sposób pośredni Opolszczyzny, czyli skrócenia czasu przejazdu z Opola do Warszawy, który w roku 2012 powinien wynieść nie więcej niż 3 i pół godziny, pod warunkiem rewitalizacji odcinka Opole – Strzelce – Gliwice do 120 km/h. Jednocześnie czas jazdy z Wrocławia do Warszawy – po dokończeniu przebudowy stacji Brzeg (Wrocław – Opole = ok. 40 min) powinien ulec skróceniu do nieco ponad 4 godzin.

Dalsze skrócenia czasu jazdy z Wrocławia i Opola do Warszawy będzie możliwe po wybudowaniu linii „Igrek”, lub podniesieniu V max na CMK do 300 km/h.

Robert Wyszyński