Ciąg dalszy opisywanej przez nas sprawy.

Przypomnijmy. Około 15 września br. rozebrano część torów na byłej stacji Jełowa (Czy kolej rozbiera linię Opole-Kluczbork?). Jako że sprawa wyglądała dość tajemniczo i niepokojąco, wysłaliśmy pismo do Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, z pytaniem “o co w tym chodzi”. Opolski Zakład przysłał nam odpowiedź (zobacz) i równocześnie przekazał nasze pismo do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA we Wrocławiu, gdyż to właśnie ta jednostka jest właścicielem rozebranych torów; ona wkrótce nadesłała nam odpowiedź.

Oto jej treść:

W odpowiedzi na Państwa pismo dot. likwidacji torów bocznych na p.o. Jełowa – PKP S.A.  Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu informuje:

  1. tory boczne na p.o. Jełowa zostały przekazane do tutejszego Oddziału jako zbędne – przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu z propozycją ich pilnej likwidacji ze względu na przekwalifikowanie przejazdu drogowego w km. 19,859 linii 301 z kategorii „A” do kategorii „D”,
  2. tutejszy Oddział uzgadniał likwidację powyższych torów z: Biurem Spraw Obronnych PKP S.A., PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładem Spółki, Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. – Opolskim Zakładem Przewozów Regionalnych oraz PKP PLK  Zakładem Linii Kolejowych w Opolu – wszyscy zainteresowani odpowiedzieli, że przedmiotowa infrastruktura jest zbędna dla ich działalności,
  3. tory zostały sprzedane w drodze przetargu,
  4. wg posiadanych informacji z PKP PLK Zakładu  Linii Kolejowych w Opolu istnieje w dalszym ciągu możliwość uruchomienia mijanki na p.o. Jełowa dla autobusów szynowych – tor nr 3 jest w dyspozycji  PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, jednak brak jest zainteresowania przewoźników takim rozwiązaniem.

z-ca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Mikołaj Krzeczkowski

Otrzymuje:
PKP PLK  Zakład Linii Kolejowych w Opolu