Bezpieczny Przejazd, 9 września 2010

8 września br. w Tułowicach odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Opolu z partnerami kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, lokalnymi władzami i mieszkańcami gminy. Celem zjazdu było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie promocji bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Tułowice położone są w centralnej części województwa opolskiego na linii kolejowej nr 287 Opole – Nysa. Od czasu powstania gminy połączenie kolejowe było istotnym środkiem komunikacyjnym służącym rozwojowi przemysłowemu tego regionu (m.in. dostarczano koleją bazalt z kamieniołomu Ligoty Tułowickiej – Rutkach na cały Śląsk).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Opolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Opolskiego Wojewódzkiego Transportu Drogowego, Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Władz Gminy Tułowice, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tułowicach, Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.

Uroczystość miała miejsce w Ośrodku Kultury w pobliżu zmodernizowanego przejazdu kolejowego oddanego do użytkowania mieszkańcom w ubiegłym roku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 przy ulicy Generała Świerczewskiego.

Zaproszonych gości i partnerów kampanii zapoznano z: prezentacją dotyczącą obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych, prezentacją podsumowującą 8 m-cy działań zakładu w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz statystykami dotyczącymi wypadków, które zdarzyły się na terenie opolskim. Wyświetlono także filmy z kamer zainstalowanych na przejazdach ukazujące lekkomyślność oraz brak szczególnej ostrożności uczestników ruchu drogowego podczas przekraczania skrzyżowań torów z drogami publicznymi.

Najmłodsi uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali plansze przedstawiające najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z przejazdów. Czekało na nich również wiele konkursów wiedzy oraz rysunkowych nawiązujących do kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, które cieszyły się dużym powodzeniem.

Spotkanie wykorzystano również do przeprowadzenia akcji informacyjno-ulotkowej wśród kierowców przekraczających pobliski przejazd. Pracownicy zakładu wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Ochrony Kolei rozdawali ulotki oraz drobne upominki nawiązujące do ww. kampanii.

Mieszkańcy gminy chętnie odwiedzali stoisko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i dyskutowali o sprawach dotyczących kolei, w tym o kampanii „Bezpieczny przejazd…”.

Dziennikarze z Radia Opole i Radia Plus oraz lokalnej prasy przeprowadzali wywiady z przedstawicielami partnerów ww. akcji.

Była to okazja do wymiany doświadczeń między organizatorami i partnerami kampanii wyniesionych podczas sześcioletnich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo- drogowych.

Zobacz zdjęcia

Barbara Matejko

Źródło: Bezpieczny Przejazd (oraz RK)

Spot VI edycji kampanii

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sShSo5jadLo[/youtube]