PKP PLK, 22 stycznia 2010

Na stacji i w nowym budynku nastawni trwają prace związane z zabudową i uruchomieniem nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemu komputerowego Ebilock 950, który zastąpi urządzenia mechaniczne.

Ostatni etap robót w 2009 r. związany był z częścią środkową stacji (na odcinku od ul. Starobrzeskiej do ul. Małujowickiej). W tej fazie wykonano 6 torów wraz z siecią trakcyjną. M.in. w obrębie peronu 2 zerwano stare i ułożono nowe tory. Codziennie działał ciężki sprzęt. Przebudowany peron nr 2 posiada już nowe ścianki i nawierzchnie oraz odnowioną i zakonserwowaną wiatę. Wykonawca zakończył kolejna fazę prac w przejściu podziemnym przeznaczonym dla obsługi podróżnych.

Wykonano już część remontu wiaduktów kolejowych nad ulicami Starobrzeską, 1-go Maja i Chocimską, Przebudowano także południową część podpór i konstrukcji nośnych wiaduktów nad ul. Kilińskiego i ul. Małujowicką. Od grudnia prowadzony jest po nich ruch pociągów.

Przy obecnych zmianach pogody ważna okazała się naprawa kolektora odwadniającego stację. Wykonano również odwodnienie ulic pod wiaduktami: Starobrzeską, 1-go Maja i Chocimską i przebudowano kolektor w ciągu ul. Sportowej. Kontynuowane są prace na odcinku do rzeki Kościelna.

Kontrakt na stację Brzeg wraz z przyległymi odcinkami linii jest ostatnim etapem modernizacji linii E 30 na odcinku Opole-Wrocław. Przebudowa obejmuje wymianę torów i rozjazdów, odwodnienie, sieć trakcyjną, urządzenia łączności, elektroenergetyki.

Perony po przebudowie zostaną wyposażone w nowe siedzenia, urządzenia informacji głosowej i wizualnej oraz nowe oświetlenie. W odnowionym tunelu umieszczone będą windy przyporęczowe dla osób niepełnosprawnych.

Zakończenie prac grudzień 2010 r.

Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto.

Wykonawca: Konsorcjum – Brzeg , które tworzą: FEROCO S.A. (Lider) i TORPOL Sp. z o.o. (Partner).

Źródło: PKP PLK