Rynek Kolejowy, 17 lipca 2009

– Nadal mamy nadwyżki taborowe, ale dzięki uruchomieniu interREGIO są one coraz mniejsze. Ostatnie wyniki, jakie mieliśmy za te pociągi w połowie czerwca to 136 proc. pokrycia kosztów zmiennych – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Tomasz Moraczewski, prezes PKP PR.

– Ten produkt się sprawdził i spotkał się on z dużym entuzjazmem ze strony pasażerów, a także pracowników, załogi, która włożyła w ten projekt sporo serca. Pozyskaliśmy dodatkowych klientów dla kolei, którzy miejmy nadzieję zostaną na dłużej – stwierdził prezes Moraczewski w wywiadzie udzielonym „Rynkowi Kolejowemu”.

Szef PKP PR skomentował także pojawiające się co jakiś czas doniesienia o planowanym przez marszałków podziale spółki na regionalne kompanie. – Myślę, że plany te prędzej czy później się ziszczą, o ile będzie to korzystne dla samorządów i całego systemu transportu – stwierdził Moraczewski. – Natomiast obecnie najważniejszą kwestią jest zbilansowanie bieżącej działalności spółki, przydzielanie majątku do poszczególnych zakładów, które terytorialnie pokrywają się z województwami, oraz poszerzenie kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych dyrektorów za podejmowane decyzje. Być może z czasem spółka będzie ewoluowała w kierunku, aby nastąpił podział na kilka kompanii – podkreślił.

– Najpilniejsze zadanie to tak jak już wspominałem zbilansowanie spółki. Zarząd będzie dążył do tego, aby uczynić to poprzez zwiększanie pracy eksploatacyjnej, pracy przewozowej, a nie poprzez zwolnienia. Nie odbędzie się to zapewne bez pewnych zmian związanych z restrukturyzacją zatrudnienia. Mamy już pewną wizję, ale ona wciąż wymaga omówienia z właścicielem. Każdy z marszałków ma na ten temat trochę inny pogląd, bądź też ich wizje łączą się w pewne grupy. Musimy znaleźć pewien wspólny mianownik, aby wyprowadzić firmę z sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje. Myślę, że to powoli się udaje. Na szczęście sytuacja zaczyna się stabilizować , część prac jest kontynuowanych (np. realizacja idei „koszty do województw”), część zaniechano. Poza tym samą Centralę spółki czeka spora restrukturyzacja i redukcja administracji. Już teraz zlikwidowaliśmy kilka najwyższych stanowisk administracyjnych, a likwidacja dalszych jest przygotowana. Ponadto kompetencje niektórych komórek zostaną przekazane do zakładów, co powinno je wzmocnić i usamodzielnić w podejmowaniu działań biznesowych – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” prezes PKP PR.

Całość wywiadu z prezesem PKP PR, Tomaszem Moraczewskim – w lipcowo-sierpniowym numerze „Rynku Kolejowego”

Źródło: Rynek Kolejowy