„Ciekawostka” dot. usamorządowienia i jego prawdziwych przyczyn…

Fragment notatki ze spotkania w sprawie zawarcia Umowy Społecznej dotyczącej zakresu gwarancji pracowniczych dla pracowników „PKP Przewozy Regionalne” (Warszawa, 23 grudnia 2008 r.).

Pan Janusz Piechociński – Poseł na Sejm RP – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, wyjaśnił zebranym, że:

dotychczasowe uregulowania obowiązujące w Spółce zachowują pozostają bez zmian, nic nie zwalnia Samorządów z obowiązku zapewnienia przewozów na terenie województw, Samorządy dostały czas na dostosowanie oferty Spółki do potrzeb i jej dokapitalizowanie, jako aktualni właściciele Spółki – Samorządy nie mogą działać na jej szkodę, dlatego też nie istnieje zagrożenie, że Samorządy zlecą realizację usług przewozowych konkurencyjnym przewoźnikom (np. Arrivie).

Źródło notatki: Infokolej

Komentarz Roberta Wyszyńskiego:

Bardzo pięknie Panie Pośle. Cieszę się, że cytuje Pan np. mnie oraz innych – tylko że my to mówimy od roku, a Pan dopiero teraz. Jak to polityk…

Dobrze że Pana kolega imć minister profesor E. niedawno głosił osłupiałym zapewne dziennikarzom, że po usamorządowieniu „mamy najbardziej konkurencyjny pasażerski rynek kolejowy w Europie”. Kłamał – znaczy. W żywe oczy i mając dziennikarzy za durniów oraz idiotów (mnie także – bo też się do nich zaliczam).

Dlatego tak „uwielbiam” obłudę, kłamstwa i ściemę polityków. Niemal wszystkich – dodam (a nieliczne wyjątki tylko potwierdzają regułę).

PS. Oliwa nie rychliwa, ale zawsze na wierzch wypływa.