Rynek Kolejowy, 24 lipca 2008

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu dąży do poprawy wizerunku dworców kolejowych na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Kolejną zrealizowaną inwestycją jest odnowa dworca w Strzelcach Opolskich.

Od maja br. trwały prace remontowe budynku dworca i porządkowanie terenów zielonych wokół niego. Zakres prac remontowych obiektu objął odmalowanie ścian w holu dworca, poczekalni oraz toalet dla podróżnych. Ponadto pomieszczenia WC wyposażono w nową armaturę. Wymienione zostały drzwi wejściowe zarówno od strony placu dworcowego, jak i peronu. Renowacji poddana została stolarka drzwiowa i okienna. W pustostanach oszklono ramy okienne, zaś tam gdzie szyby są nagminnie wybijane, otwory okienne zasłonięto blaszaną osłoną, którą następnie pomalowano w tonacji zbliżonej do kolorystyki dworca.

Dodatkowo oczyszczono rynny i rury spustowe, zakończono roboty związane z odnowieniem gzymsów. Liczne prace zostały wykonane również wokół dworca. Naprawiono ogrodzenie w tym odmalowano płoty i podmurówki, uzupełniono fugi i liczne ubytki. Konserwacji poddano też bramę wychodzącą na peron pierwszy.

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zadbał również o uporządkowanie terenów zielonych wokół dworca. Pielęgnacji poddano klomby, trawniki, skwerek, żywopłoty i pozostałą roślinność.

Zdemontowano stare, zdewastowane kosze na śmieci i zastąpiono je nowymi.

Na terenie dworca zostały umieszczone nowe tablice informacyjne, oznakowano wejście i wyjście z budynku, drogi ewakuacyjne itp.

Budynek dworca jest zamykany na noc, co pozwoli na przeciwdziałanie przejawom naruszania porządku oraz wandalizmowi.

Planowana jest kontynuacja prac obejmująca czyszczenie elewacji.
*

Źródło: Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu (za: Rynek Kolejowy)

*

Zdjęcia dworca:

*

Źródło: PKP