Informacja prasowa PKP S.A., 21 stycznia 2007

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu i Burmistrz Miasta Namysłów podpisali 18.01.2008 r. umowę przekazującą gminie nieruchomość dworcową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zmiana zarządcy obiektu jest korzystna dla obu stron.

PKP.S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu po raz pierwszy przekazał do dalszej eksploatacji czynny dworzec kolejowy wraz z innymi obiektami towarzyszącymi.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków posadowionych na działce o powierzchni 0,5352 ha odbyło się w ramach rozliczenia za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z ordynacją podatkową.

Sfinalizowanie tej transakcji daje władzom miasta Namysłów możliwość zagospodarowania przejętych obiektów według własnej koncepcji zarówno w zakresie stworzenia nowocześniejszego centrum obsługi pasażera, jak również pod kątem wydzielenia nowej przestrzeni komercyjnej. Natomiast PKP S.A. satysfakcjonuje taka forma wzajemnych rozliczeń zobowiązań podatkowych wobec władz samorządowych oraz każda poprawa wizerunku dworca i jego okolic. A taką właśnie szansę otrzymały przekazane obiekty.

Dworzec w Namysłowie obsługuje ważny węzeł komunikacyjny. Pierwsze połączenie z Wrocławiem Namysłów uzyskał w 1862 r., sześć lat później z Kluczborkiem, a w 1899 – z Opolem. Te połączenia i walory kolei jako środka transportu w dużej mierze przyczyniły się do gospodarczego rozwoju miasta. Obecnie Namysłów ma bezpośrednie połączenie kolejowe z Wrocławiem, Legnicą, Opolem i Kluczborkiem. Blisko 300 tysięcy podróżnych w ciągu roku korzysta z oferty przewozowej dokonując zakupu biletu na dworcu.

Źródło: Informacja prasowa PKP S.A.