Kolejowo-rzepowy koktail noworozkładowy.

Rzeczpospolita, 7 grudnia, dodatek Moje podróże.

Autorem tekstów (oprócz pierwszego) jest Robert Wyszyński.
Zdjęcia – Ania Ostrowska.