Pan Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego
Opole, ul. Piastowska 14

Szanowny Panie Marszałku

Jako Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie po raz kolejny apelujemy do Pana w sprawie podjęcia stanowczych działań dotyczących reaktywacji linii Brzeg – Nysa. Prosimy, apelujemy, domagamy się tego od ponad pół roku i w dalszych działaniach publicznych dotyczących tego tematu będziemy nadzwyczaj konsekwentni. Wraz z Biurem Koordynacji Komunikacji Kolejowej i Społecznym Rzecznikiem Niezmotoryzowanych reprezentujemy 2000 pasażerów, którzy podpisali się pod protestami dotyczącymi likwidacji pociągów na Opolszczyźnie w grudniu 2006 roku i 1 lutego 2007 roku. Posiadamy kopię wszystkich tego typu protestów: od poszkodowanych pasażerów, starostw i gmin. Przypominamy, że protesty te zostały niemal całkiem zlekceważone przez zarząd UM (rozesłano jedynie szablonowe odpowiedzi bez obietnicy jakiejkolwiek poprawy regionalnej komunikacji kolejowej i reaktywacji linii Brzeg – Nysa).

1) Proponowaliśmy rozpisanie przetargu na linie spalinowe (szynobusowe) Opolszczyzny w ramach ilości posiadanych przez UMWO szynobusów: z obsługą tras Opole – Kluczbork, Kędzierzyn – Nysa i Nysa Brzeg (Opole – Nysa po pozyskaniu taboru). Propozycja została jawnie oraz publicznie zlekceważona, mimo publicznych (prasowych, radiowych) obietnic pana Andrzeja Kasiury, że „każdą poważną propozycję dotyczącą konkurencyjnego przewoźnika rozpatrzymy”.

2) Poważną propozycją było zaproszenie przez nas prywatnego przewoźnika do rozmów i negocjacji z zarządem i sejmikiem UMWO. Jak wszyscy wiemy – po dwóch spotkaniach (w tym jednym podejrzanie przeciągniętym w czasie) – nikt nie wziął tej „poważnej propozycji” pod uwagę. Tymczasem przewoźnik wyraźnie przedstawił Państwu, że – uwaga – przy użyczeniu szynobusów lub nawet dzierżawie taboru MOŻE PASAŻERÓW WOZIĆ NA TYCH LINIACH CO NAJMNIEJ O 30 PROCENT TANIEJ!!! Tylko na trzech liniach spalinowych mieliby Państwo oszczędność co najmniej MILIONA złotych rocznie. W praktyce można by zejść w kosztach (dotacjach) o wiele niżej! A przy okazji za mniejszą cenę mieć lepszą obsługę i więcej pociągów na liniach lokalnych. Zarząd odrzucił tę propozycję, ku naszemu wielkiemu zdumieniu. Nie zależy Panu, Panie Marszałku, na LEPSZYM wykorzystaniu funduszy publicznych? Czy tak ma wyglądać gospodarka PUBLICZNYMI pieniędzmi, skoro proponowaliśmy alternatywne możliwości? Czy wiecznie Państwo zamierzacie pokrywać ZAWYŻONE i niekonkurencyjne żądania i szantaże finansowe monopolisty PKP PR?!

3) Pan Andrzej Kasiura w rozmowie z nami podkreślał „mocne naciski” rzekomo idące z rządu, aby kolej „usamorządowić”. My uważamy, że jest to zwyczajne przekłamanie. Otóż „mocne naciski” nie przeszkodziły województwu Kujawsko-Pomorskiemu ogłosić przetarg na linie spalinowe na swoim terenie. Przetarg ten – jak wiemy – wygrał prywatny przewoźnik PCC Rail – Arriva, który będzie woził pasażerów za cenę dopłat co najmniej 30 procent mniejszą od PKP PR. I to z większą ilością pociągów! Myśmy proponowali to samo już pół roku temu i ostrzegaliśmy, że konsekwencje zaniechania odbiją się tym, że Opolszczyzna straci możliwość pozyskania prywatnego przewoźnika, jeśli ten na początek wjedzie do innego województwa. Tak właśnie się staje. I Panie Marszałku, na Panu i zarządzie spoczywa odpowiedzialność za taki stan rzeczy – za niewykorzystaną szansę.
Tymczasem – oprócz (jak się okazało) pozorowanych działań i rozmów z proponowanym przez nas przewoźnikiem CTL Rail – zarząd UMWO nawet nie raczył odpisać na pismo PCC Rail – Arriva, w którym przewoźnik proponował Wam współpracę i spotkanie. Wiemy to nie tylko z kopii pism, ale także bezpośrednio od PCC. Widać, jakie w rzeczywistości były Wasze intencje w tej sprawie.

4) Przestrzegaliśmy przed podpisywaniem 3-letniej umowy ramowej z monopolistą PKP Przewozy Regionalne. Państwo to zrobiliście, wbrew logice – tym samym sankcjonując MONOPOL tego arcy drogiego przewoźnika na opolskich torach. Niektóre województwa tego NIE ZROBIŁY, bo nikt nie musiał takiej umowy podpisywać, jak Państwo argumentowali. Kujawsko-Pomorskie rozpisało przetargi na lata 2008-2011, nie podpisując takiej umowy. I dobrze na tym wyjdą. My na Opolszczyźnie – nie.

5) Postulowaliśmy również o bezwzględny powrót NIEZALEŻNYCH KOORDYNATORÓW kolejowych, którzy od ponad 5 lat (2001-2006) budowali z trudem renomę opolskiej kolei regionalnej, wyrażającej się taktowym rozkładem, skomunikowaniami na stacjach, relatywnie wysoką częstotliwością kursów oraz oszczędnościami w dotacjach. Zarząd – wbrew głosom rozsądku – zakończył z nimi współpracę. Obecnie nasi byli koordynatorzy układają taktowe rozkłady jazdy dla woj. Łódzkiego i Wielkopolskiego na rok 2008. Przestrzegaliśmy, że efekty zaniechania niezależnej koordynacji kolejowej pojawią się nader szybko, albowiem PKP zrobi sobie z rozkładem niemal wszystko co zechce (m.in. ułoży niektóre pociągi pod dowóz kolejarzy), nadal wymuszając od Państwa zawyżone dotacje. Obecnie Opolszczyzna postrzegana jest jako region kolejowy idący równią pochyłą – w dół. Podczas kiedy woj. Dolnośląskie chce reaktywować pociągi oraz PRZEJMOWAĆ linie lokalne. Mają nawet na ten cel fundusz w RPO (Opole w ogóle w funduszu RPO nie ma pieniędzy na remonty lub przejęcia linii lokalnych, co jest poważnym błędem polityki komunikacyjnej w regionie). Ale w woj. Dolnośląskim dokonano radykalnych zmian m.in. we władzach departamentu transportu.
Naszym zdaniem departament infrastruktury UMWO NIE RADZI sobie z tymi problemami, na co zwracaliśmy już wielokrotnie uwagę. Naszym zdaniem departament infrastruktury nie ma ludzi o ODPOWIEDNICH kompetencjach do zajmowania się skomplikowanymi niuansami układania kolejowych rozkładów jazdy, skomunikowań, obiegów składów itp. I Państwo sami nie poradzicie sobie z tym zagadnieniem. Ile razy jeszcze mamy „prorokować”, przestrzegać i powtarzać TO SAMO?!

6) Postulowaliśmy wprowadzenie autobusu szynowego SA 103 – 013 na trasę Brzeg – Nysa. Został on zakupiony z „wolnej ręki” i kursowanie na tej linii było głównym argumentem dla UZP, aby ten wydał zezwolenie na taki przyspieszony tryb zakupu. Jak Pan wie posiadamy całą dokumentację tego przetargu (ustawa o informacji publicznej). Posiadaliśmy również nadzwyczaj wiele cierpliwości, czekając na jakiekolwiek decyzje w sprawie wznowienia przewozów na linii Brzeg – Nysa. Takich decyzji do teraz NIE MA.

Ponieważ – o czym Pan, Panie Marszałku również wie – wyczerpaliśmy wszystkie drogi PARTNERSKIEGO rozwiązania tych problemów (bo UMWO nie chciało naszej, ani innej współpracy w owym zakresie) oświadczamy, że my we współpracy z innymi organizacjami pójdziemy swoją drogą – Państwo swoją. Obiecujemy, że przez całą resztę kadencji będziemy drogami publicznymi (oraz innymi) przypominać, pokazywać, podsumowywać „efekty” działań (a raczej zaniechań) zarządu UMWO na polu regionalnej komunikacji kolejowej.
Jesteśmy w tym nawet LEPSI, niż zarząd UMWO był do tej pory w kompletnym lekceważeniu naszych propozycji, postulatów oraz apelów. I bardzo cierpliwi.

Jednakże proponujemy raz jeszcze (doprawdy nie wiemy po raz już który) ścieżkę WSPÓŁPRACY, Panie Marszałku, choć – przyznajemy – po ostatnich wydarzeniach dotyczących potraktowania propozycji prywatnego przewoźnika – mamy spore wątpliwości w skutek naszej kolejnej prośby. Jednak spróbujmy RAZ JESZCZE.

1) W imieniu 800 pasażerów Brzegu, Olszanki, Grodkowa, Chróściny Nyskiej, Skoroszyc, Pakosławic i Nysy, którzy podpisali się własnoręcznie na protestach dotyczących zamknięcia linii Brzeg – Nysa, prosimy o PONOWNE WPROWADZENIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH na tej linii od nowego rozkładu jazdy PKP – czyli od 9 grudnia 2007 roku. Na początek może być to nawet dotychczasowy przewoźnik PKP Przewozy Regionalne. Przy wprowadzeniu trzech – czterech par (co nie jest wystarczającą ofertą – prywatny przewoźnik chciał wprowadzić 6 par! za 30 procent mniejszą cenę) – macie Państwo oszczędności co najmniej 400 – 500 tysięcy złotych rocznie na tej linii. Oczywiście przy kursach na szynobus.
Obecny czas jazdy wynosi dla szynobusu tylką jedną godzinę z Brzegu do Nysy (prędkość 60 – 70 km/h przy czasie jazdy PKS-u od 1 godz. 20 minut do 1 godz. 40 minut i przy znacznie mniejszej cenie kolejowych biletów miesięcznych).

2) Postulujemy, aby w przyszłym roku rozpisać przetarg na trzy linie spalinowe Opolszczyzny: Opole – Kluczbork, Kędzierzyn – Nysa i Nysa – Brzeg wraz z użyczeniem/dzierżawą czterech szynobusów UMWO zwycięzcy przetargu. Czyli podobnie jak zrobiono to w woj. Kujawsko-Pomorskim. Teraz już nie macie Państwo argumentu, że nie można i nie da się. Bo MOŻNA I DA SIĘ! Tylko czemu znów ktoś nas uprzedził?
Przetarg należałoby zorganizować już w pierwszym kwartale 2008 roku – tak, aby wybrany przewoźnik mógł się do zadania należycie przygotować i zacząć wozić ludzi od grudnia 2008 roku. Tłumaczenie, że „niedasię” (z języka PKP) w niczym nas nie zadawala. Nie trzeba było ulegać presji i podpisywać 3-letniej umowy ramowej z PKP, blokującej tego typu inicjatywy. To była Wasza decyzja – nie nasza, Panie Marszałku. Myśmy sto razy przed nią przestrzegali. Podobnie jak przed efektami oraz konsekwencjami innych działań.

3) Poniżej nasze postulaty dotyczące poprawienia kolejowej komunikacji regionalnej na Opolszczyźnie w nowym rozkładzie jazdy pociągów. Zostały one uzgodnione wespół z Biurem Koordynacji Komunikacji Kolejowej działającej obecnie na Opolszczyźnie w ramach projektu Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych.
Punkty zawierają także propozycję wznowienia na początek trzech par pociągów na linii Brzeg – Nysa (wydłużenie relacji Kędzierzyn – Nysa do Brzegu) z jednoczesną likwidacją trzech najmniej frekwencyjnych pociągów na liniach Opole – Brzeg oraz Opole – Kędzierzyn Koźle. Nie chcemy likwidacji żadnych pociągów. Jednak jest to opcja awaryjna, na uratowanie zamkniętej linii lokalnej (łączącej miasta powiatowe) i przeczekanie do przetargu, który wyłoni TAŃSZEGO i lepszego przewoźnika prywatnego na liniach spalinowych Opolszczyzny. Państwo jednak SAMI nie chcieliście rozpisać takiego przetargu i konsekwencje wysokich dopłat do przewozów regionalnych spadają na zarząd UMWO.

Proponujemy wprowadzenie następujących zmian do nowego rozkładu jazdy pociągów:

 1. 61100 relacji Opole odjazd ok. 5.36 – Warszawa; zatrzymać na stacji Fosowskie (skomunikowanie z Zawadzkiego i na Tarnowskie Góry)
 2. 16111 relacji Warszawa – Opole przyjazd ok. 20.20; zatrzymać na stacji Fosowskie (skomunikowanie do Zawadzkiego)
 3. 64420 relacji Fosowskie 6.59 – Tarnowskie Góry; zmienić odjazd na 6.09 (poprawa dojazdu do szkół w Tarnowskich Górach i na skomunikowanie do Katowic)
 4. 66424 relacji Fosowskie odjazd 15.00 – Zawadzkie; zmienić relacje na Fosowskie 7.09 – Kiełcza (poprawa dojazdu do szkół w Zawadzkim oraz likwidacja pociągu służbowego na odc. Zawadzkie – Kielcza)
 5. 66430 relacji Opole 20.18 – Zawadzkie; przywrócenie wcześniejszego odjazdu o 19.18 (powrót z pracy po 19)
 6. 9940 relacji Nysa 12.46 – Opole; zmienić na Nysa 4.56 – Opole 6:14
 7. 9930 relacji Nysa 5.17 – Opole; zmienić na Nysa 5.46 – Opole 7.07
 8. 9934 relacji Nysa 7.32 – Opole; zmienić termin na kursuje w dni robocze
 9. nowy relacji Nysa 9.06 – Opole; w zestawieniu SA103 z terminem: kursuje od poniedziałku do piątku do 13.I; 11.II-25.IV; 5.V-15.VI i od 15.IX oprócz 24.III i 11.XI (kursowanie w planie pociągu nr 99024 relacji Jesenik – Opole)
 10. 9938 relacji Nysa 11.32 – Opole; prowadzić 14 min później w połączeniu z poc. 933 relacji Opole-Kluczbork
 11. 9931 Opole 5.50 – Nysa 7.21; wprowadzić Opole 6.13 – Nysa 7.31 (w tym samym planie poc. 99021)
 12. nowy relacji Opole 11.28 – Nysa 12.46; w zestawieniu SA103 z terminem: kursuje od poniedziałku do piątku do 13.I; 11.II-25.IV; 5.V-15.VI i od 15.IX oprócz 24.III i 11.XI
 13. 1142 relacji Oleśnica – Kluczbork 7.20; zmiana terminu ze szkolnego na codziennie oprócz 25,26.XII; 23,24.III; 1-3.V; 8-10.XII (dojazd do pracy i skomunikowania w Kluczborku)
 14. 22 relacji Brzeg 6.39 – Opole 7.16; wprowadzić o 10 min. później (dojazd do szkół na 8 rano)
 15. 64224 relacji Opole 8.10 – Gliwice; odwołać na odc. Opole – Kędzierzyn Koźle, a w zamian poc. nr 6432 relacji Wrocław – Kędzierzyn Koźle zmienić termin kursowania na odcinku Opole – Kędzierzyn Koźle: codziennie (zamiast w dni robocze) i nowy relacji Opole 12.10 – Kędzierzyn Koźle z terminem: kursuje w dni robocze
 16. 28 relacji Brzeg 9.19 – Opole; zmiana terminu szkolnego na kursuje w dni robocze
 17. 30 relacji Brzeg 13.19 – Opole; odwołać
 18. 6440 relacji Wrocław 15.08 – Kędzierzyn Koźle; odwołać na odc. Brzeg – Kędzierzyn Koźle
 19. 12 relacji Wrocław 13.38 – Opole i 64234 Opole 15.10 – Kędzierzyn Koźle; połączyć w relacje Wrocław – Kędzierzyn Koźle
 20. 46223 relacji Kędzierzyn Koźle 5.34 – Opole; odwołać
 21. 21 relacji Opole 11.04 – Brzeg; odwołać
 22. 17 relacji Opole 15.56 – Wrocław; zmienić termin na odc. Opole – Brzeg na: kursuje codziennie oprócz 23-26.XII; 1.I; 23,24.III; 2-4.V; 9-11.XI
 23. 29 relacji Opole 16.34 – Brzeg; odwołać
 24. 46121 relacji Kędzierzyn Koźle 6.05 – Nysa; zmiana terminu na: kursuje codziennie
 25. 46123 relacji Kędzierzyn Koźle 8.05 – Nysa; zmiana odjazdu na 10.05
 26. 46125 relacji Kędzierzyn Koźle 13.05 – Nysa; zmiana relacji na Kędzierzyn Koźle – Nysa – Brzeg i terminu kursowania na codziennie
 27. 46131 relacji Kędzierzyn Koźle 16.05 – Nysa; zmiana relacji na Kędzierzyn Koźle – Nysa – Brzeg; termin kursowania codziennie
 28. nowy pociąg relacji Nysa odjazd 5.30 – Brzeg z terminem kursowania: codziennie oprócz niedziel i świąt; kursuje 1.XI
 29. 64124 relacji Nysa 7.36 – Kędzierzyn Koźle; zmiana relacji na Brzeg odjazd 6.35 – Nysa – Kędzierzyn Koźle
 30. 64128 relacji Nysa 12.36 – Kędzierzyn Koźle; zmienić odjazd na 10.36
 31. 64130 relacji Nysa 14.36 – Kędzierzyn Koźle; zmienić termin na codziennie
 32. 64132 relacji Nysa 16.36 – Kędzierzyn Koźle; zmiana relacji na Brzeg odjazd 15.35 – Nysa – Kędzierzyn Koźle
 33. 64134 relacji Nysa 19.36 – Kędzierzyn Koźle; zmiana relacji na Brzeg odjazd 18.35 – Nysa – Kędzierzyn Koźle i terminu kursowania na (B) oprócz 24,25,31.XII; 23.III; 30.IV; 2,21.V; 14.VIII; 10.XI
 34. 77020 relacji Kamieniec Ząbk. – Nysa 7.28 i 7045 relacji Nysa 17.40 – Kamieniec Ząbk.; zmienić zestawienie na SU42+2B i połączyć z pociągami do i z Opola

Powyższe zmiany wpłyną na poprawę komunikacji kolejowej w regionie, umożliwiając dojazdy i powroty do i z pracy, szkół, na studia, do urzędów, szpitali, na zakupy czy turystycznie. UWAGA: BEZ PODWYŻSZENIA DOFINANSOWANIA DLA PKP PR. Liczymy na wprowadzenie wszystkich zmian i na reaktywację linii Brzeg – Nysa. Prosimy o SZYBKĄ odpowiedź Pana Marszałka w tej newralgicznej sprawie.

Z poważaniem

Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie
Nasza strona: http://www.okoko.go.pl/

Robert Wyszyński
(koordynator)
Anna Ostrowska
Szymon Godecki
Waldemar Matkowski

Do wiadomości:
Zarząd UM
Sejmik UM
Radni Sejmiku
Media (prasowe, radiowe, internetowe)
Starostwa Gmin
Rady Miast

:arrow: Odpowiedź z UMWO na List Otwarty