Kasy PR na stacji Opole Główne

Kasy PR na stacji Opole Główne

Uwaga. Tekst jest aktualny na 17 stycznia 2011 r.  W międzyczasie wiele się działo w tym temacie. Może zainteresuje Cię ten tekst z sierpnia 2012 r.:

W jakich godzinach otwarte są kasy biletowe na stacjach i przystankach kolejowych Opolszczyzny? Gdzie zapłacisz kartą? Co robić w przypadku, gdy kasa na Twojej stacji jest już zamknięta lub jej nie ma? Kto od razu po wejściu do pojazdu musi udać się do kierownika pociągu w celu zakupu biletu, a kto jest z tego obowiązku zwolniony (tzn. może poczekać na konduktora)?

Zamieszczamy linki do aktualnych wykazów kas biletowych obu działających na Opolszczyźnie przewoźników. Wykazy zawierają m.in. godziny, w których kasy są otwarte.

Linkom towarzyszy nasze podsumowanie. Opiera się ono w dużej części właśnie na owych wykazach. Jeśli zauważacie, że któraś z kas jest czynna w innych godzinach, prosimy o informację.

Inspiracją do napisania tego zestawienia były dwa artykuły: z Radia Opole i NTO. Nie wszystkie informacje podane w nich były prawidłowe (chodzi przede wszystkim o godziny zamknięcia kas), stąd nasz pomysł na zamieszczenie pełnych wykazów. Niejako „przy okazji” – bo lubimy robić zestawienia/syntezy ;-) – powstało również podsumowanie. O kasach można pisać dużo. W tekście skupiliśmy się na godzinach otwarcia i zamknięcia kas, możliwościach zapłaty oraz postępowaniu w przypadku braku czynnej kasy.

Wykazy

Uwaga. Najbardziej aktualne wykazy znajdują się na stronach przewoźników: Przewozy Regionalne („Wykaz punktów odprawy podróżnych”) oraz PKP Intercity.

Ciekawostki

 • na terenie Opolszczyzny kasy Przewozów Regionalnych znajdują się na 19 stacjach i przystankach, a PKP Intercity – na 3 stacjach,
 • ostatnia kasa PR na Opolszczyźnie zamykana jest o 21:30, a ostatnia (niecałodobowa) kasa PKP Intercity – o 22:00; pierwsza kasa PR otwierana jest o 5:15, a pierwsza kasa PKP Intercity o 5:30 lub 6:00
 • na stacji Opole Główne znajduje się całodobowa kasa PKP Intercity, w której kupimy również bilet na pociąg Przewozów Regionalnych; na tej samej stacji znajdują się także 2 automaty biletowe Przewozów Regionalnych (choć to już nie kasa :-), czynne całą dobę,
 • obie spółki sprzedają sobie nawzajem wszystkie bilety, czyli: w kasach PR kupimy również bilet na pociąg PKP IC, a w kasach PKP IC – również na pociąg PR.

Gdzie?

Kasy Przewozów Regionalnych

Znajdują się na 19 stacjach/przystankach: Brzeg, Gogolin, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Lewin Brzeski, Łambinowice, Łosiów, Namysłów, Nysa, Olesno Śląskie, Opole Główne i Zachodnie, Ozimek, Prudnik, Strzelce Opolskie, Tułowice Niemodlińskie, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice.

Kasy PKP Intercity

Znajdują się na 3 stacjach: Brzeg, Kędzierzyn Koźle i Opole Główne.

Zobacz na mapie

Na różowo zaznaczone są stacje z kasami obu przewoźników (PR i PKP IC), w kolorze niebieskozielonym są stacje/przystanki tylko z kasami PR.

Pokaż Kolejowe kasy biletowe w woj. opolskim na większej mapie

I kiedy?

Kasy Przewozów Regionalnych

Czynne są najczęściej od około godziny 6:00 (6:00, kwadrans przed i kwadrans po). Kasy na 3 stacjach otwierane są jeszcze wcześniej: Kluczbork (5:15), Brzeg i Kędzierzyn Koźle (5:30). Jedna kasa otwierana jest nieco później – o 7:20 (Prudnik).

Godziny zamknięcia są bardziej zróżnicowane. Najdłużej czynne są kasy na stacjach Brzeg, Kluczbork i Opole Główne (21:30), nieco krócej czynna jest kasa w KK (21:15). Między 20 a 21 zamykane są kasy w: Lewinie Brzeskim, Namysłowie, Oleśnie Śląskim, Opolu Zachodnim i Wołczynie  (20:45) oraz w Nysie, Strzelcach Opolskich i Zdzieszowicach (20:00). Część kas – na mniejszych stacjach i przystankach – zamykana jest jeszcze wcześniej:

 • 18:00 – Ozimek i Tułowice Niemodlińskie,
 • 17:45 – Gogolin,
 • 15:20 – Prudnik
 • 14:15 – Łambinowice,
 • 13:45 – Łosiów i Zawadzkie.

Zazwyczaj kasy czynne są codziennie i w tych samych godzinach. Jest jednak parę wyjątków: kilka kas jest czynnych tylko w dni robocze: Łambinowice, Łosiów, Prudnik i Tułowice Niemodlińskie, a jedna kasa ma inne godziny otwarcia w dni robocze, a inne w soboty, niedziele i święta (Ozimek).

Uwaga. Na niektórych stacjach jest po kilka kas, stąd podane godziny są godzinami otwarcia pierwszej kasy lub zamknięcia ostatniej kasy.

Jakie bilety?

 • bilety w komunikacji krajowej

Jak zapłacić?

 • gotówka, dodatkowo na 5 stacjach – karta płatnicza (Brzeg, Opole Gł., Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Nysa)

Warto wiedzieć, że na stacji Opole Główne są dwa automaty biletowe Przewozów Regionalnych. Są one czynne całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Automaty przyjmują monety i banknoty. Więcej

Kasy PKP Intercity

Na stacji Opole Główne jest jedna kasa całodobowa. Pozostałe trzy kasy PKP Intercity na opolskim dworcu czynne są między 6:00 a (maksymalnie) 22:00. W Kędzierzynie Koźlu są dwie kasy PKP IC, czynne między 5:15 (dni robocze) lub 6:00 (codziennie) a 21:30. Jedna z nich (wg wykazu) funkcjonuje tylko w dni robocze. Brzeg ma jedną kasę PKP IC, otwartą w następujących godzinach: 6:00-13:30, 14:00-21:30 lub 6:00-17:30.

Kasy PKP IC na stacji Opole Główne

Kasy PKP IC na stacji Opole Główne

Jakie bilety?

 • bilety w komunikacji krajowej, a dodatkowo na jednej stacji – bilety w komunikacji międzynarodowej (Opole Główne)

Jak zapłacić?

 • gotówka lub karta płatnicza

A jeśli kasa jest nieczynna (lub jej nie ma)?

Możemy pójść do kasy drugiego przewoźnika (kasy obu przewoźników są tylko na trzech stacjach Opolszczyzny) – obie spółki wzajemnie sprzedają swoje bilety. A jeśli i ta jest zamknięta lub jej nie ma, to…

Pociąg

Bilet kupimy lub zalegalizujmy w pociągu, bez dopłaty (czyli opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu).

warunek

Jest tylko jeden warunek. W pociągach Przewozów Regionalnych i pociągach TLK spółki PKP Intercity musimy od razu po wejściu do pociągu (lub jeszcze przed wejściem) zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora i poprosić o wydanie biletu (nie wszyscy pasażerowie są do tego zobowiązani – o tym przeczytasz niżej, w części „Wyjątki”).

W regulaminach przewozu zapisane jest to następująco:

Przewozy Regionalne: „Podróżni, nie posiadający ważnych biletów na przejazd/przewóz lub posiadający bilety nie zalegalizowane w kasie biletowej, albo nie skasowane w kasowniku, obowiązani są zgłosić się do kierownika pociągu przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu (do pierwszego wagonu klasy 2 z miejscami do siedzenia licząc od czoła pociągu) w celu nabycia, zalegalizowania lub skasowania biletu.”

[§10 ust. 19 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt PR]

PKP Intercity: „Podróżny bez ważnego biletu, obowiązany jest zgłosić się do konduktora w celu nabycia lub legalizacji biletu, przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu„.

[§5 ust. 11 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt PKP IC]

Pamiętajmy o tym, gdyż inaczej zostaniemy potraktowani jako podróżni bez ważnego biletu.

Natomiast w pociągach EIC i EC spółki PKP Intercity pasażer może czekać na konduktora w dowolnym miejscu pociągu (nie ma obowiązku udawania się od razu do kierownika pociągu/konduktora).

PKP Intercity: „W pociągach EIC i EC, podróżny bez ważnego biletu, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu konduktorowi.”

[§5 ust. 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt PKP IC]

wyjątki

Regulaminy przewozu osób, rzeczy i zwierząt obu przewoźników informują o wyjątkach: pewna grupa osób zwolniona jest z obowiązku zgłaszania się do kierownika pociągu/konduktora w celu nabycia biletu i po wejściu do pociągu może zająć wolne miejsce oczekując na kierownika pociągu/konduktora.

W pociągach uruchamianych przez Przewozy Regionalne do grupy uprzywilejowanych osób zaliczane są: kobiety w ciąży, osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej, osoby w wieku powyżej 70 lat, osoby z dzieckiem/dziećmi do lat 4, niewidomi bez przewodnika lub podróżujący z psem przewodnikiem, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby posiadające bilet z niższym wymiarem ulgi niż wynika to z okazanego dokumentu oraz osoby przewożące rower, rozpoczynające przejazd od stacji na której nie ma kasy lub kasa jest nieczynna.

Uwaga. Rowerzysta bez ważnego biletu na przejazd będzie osobą uprzywilejowaną tylko wtedy, gdy rozpocznie przejazd od stacji gdzie nie ma kasy lub kasa jest nieczynna – a więc w sytuacji, którą opisujemy (pozostałe ww. osoby są uprzywilejowane również w innych sytuacjach).

W pociągach uruchamianych przez PKP Intercity do grupy uprzywilejowanych osób zaliczane są: osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej oraz niewidomi podróżujący bez przewodnika lub z psem przewodnikiem.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach (PR | PKP IC – linki aktualne na 13.01.2011).

Internet

Warto pamiętać, że bilety na niektóre pociągi można również kupić w Internecie:

Przewozy Regionalne sprzedają w ten sposób m.in. REGIOkartę, bilety jednorazowe na interREGIO i REGIOekspresy oraz bilety grupowe. PKP Intercity udostępniło w tym kanale sprzedaży m.in. bilety jednorazowe na EIC, EC i wybrane TLK oraz bilety w ofertach specjalnych (np. Super Bilet).

Anna Ostrowska

Podziękowania:

 • konsultacja części artykułu dot. postępowania w przypadku zakupu biletu w pociągach PR – OZPR
 • weryfikacja godzin otwarcia kas na miejscu (Kędzierzyn Koźle i Opole Gł.) – Kolejoman