Już niedługo rozpocznie się realizacja podpisanego kilka dni temu kontraktu firmy budowlanej Skanska z PKP PLK. W ramach umowy przeprowadzona będzie m.in. przebudowa stacji Czarnowąsy oraz szlaku kolejowego Czarnowąsy-Borki Opolskie. Koniec prac przewidziany jest na listopad 2012 r.

Co dokładnie wchodzi w zakres kontraktu:

  • dokumentacja projektowa oraz roboty nawierzchniowe, podtorzowe i drogowe, a w szczególności:
  • szlak kolejowy: przebudowa niemal 9 km nawierzchni kolejowej, wymiana rozjazdu i naprawa przejazdu kolejowego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, elektrotrakcyjnej i elektroenergetycznej oraz automatyki kolejowej; budowa ekranów dźwiękochłonnych na odcinku niemal 1,5 km,
  • Czarnowąsy: remont nawierzchni 1 i 2 peronu stacji Czarnowąsy wraz z dojściami dla niepełnosprawnych, wiatami i małą architekturą, likwidacja nieczynnej nastawni oraz remont czynnego budynku nastawni,
  • Mała Panew: przebudowa obiektów inżynieryjnych oraz remont nawierzchni wraz z regulacją łożysk trzech przęseł mostu nad rzeką Mała Panew.

Efekty?

„Efektem modernizacji i przebudowy będzie skrócenie czasu jazdy pociągów, zwiększenie przepustowości linii oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Ponadto, budowa ekranów dźwiękochłonnych wpłynie na istotne ograniczenie emisji hałasu powstającego w trakcie przejazdu pociągu.

Do kiedy i za ile?

„Wartość prac, które zrealizujemy w ciągu 15 miesięcy, wynosi niemal 40 mln zł brutto. Inwestycję zakończymy do końca listopada 2012 r.

Kto za tym stoi?

Roboty wchodzą w zakres modernizacji linii kolejowej E-30 i CE-30, odcinek Legnica-Wrocław-Opole. Inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pełna informacja prasowa firmy Skanska

Dodatkowe info

Linia CE-30 jest linią przeznaczoną głównie do przewozów towarowych. Na odcinku do Jelcza (relacja Opole Główne-Jelcz i odwrotnie) kursuje ponadto jedna para pociągów pasażerskich: pociąg REGIO (w obecnym rozkładzie jazdy) przyjeżdża do Opola Głównego o 6:38, odjeżdża stamtąd o 15:37.

Czarnowąsy i Borki Opolskie to odpowiednio: pierwsza i druga stacja za Opolem Wschodnim.

Zobacz:

Linia CE-30 jest modernizowana odcinkami od Opola Wschodniego (zobacz informację o modernizacji odcinka Opole Wschodnie-Czarnowąsy na stronie PLK – 2009 r.).

AO