„Entedy” to autor jednego z blogów w serwisie Namysłowianie.pl. Pisze o ziemi namysłowskiej: o jej historii, miejscach, wydarzeniach; zamieszcza też fotorelacje z wypraw i wycieczek. Część swoich tekstów poświęcił tematyce kolei.

Poniżej znajduje się zestaw linków do artykułów dotyczących tematyki kolejowej na blogu Entedy’ego. Naprawdę warto je przeczytać – znajdziecie w nich wiele ciekawych informacji i może inspiracji do wiosennych (już niedługo) wycieczek – szlakiem nieczynnych, niestety, linii.

Tematyczna bibliografia bloga (linie kolejowe ziemi namysłowskiej) pojawiła się niedawno na blogu autora. Uzupełniliśmy ją o mapki i krótkie opisy.

Namysłów

O namysłowskiej stacji i jej okolicach (wieża ciśnień, stara parowozownia, rozebrany peron 3 na Jełowę)

Fotoreportaż z wizyty na stacji w Namysłowie „opolskiego ekspresu dętego” (maj 2010)

A w komentarzach o linii Jełowa-Namysłów. Entedy: „Cudowna trasa kolejowa, niezwykła pod względem historycznym i krajobrazowym. Kiedyś dowożono nią śląskich turystów i kuracjuszy do Pokoju. Jeśli Pokój ma tętnić w przyszłości życiem, jej uruchomienie jest niezbędne. Ale tory muszą być kompletnie wymienione od Jastrzębia do Czarnej Wody za Pokojem”

Na południe od Namysłowa

Fragment mapy (aut. M. Potocki)

Na południe od Namysłowa

czyli Namysłów-Jełowa

Kilka zdjęć z linii Namysłów-Jełowa, niektóre pokazujące te same miejsca w roku 1996 i 2009 (dworzec w Dąbrowie Namysłowskiej, most nad Stobrawą…)

Autor zachęca do wyprawy szlakiem kolejowym: od dworca kolejowego w Dąbrowie Namysłowskiej do miejsca, gdzie Bogacica łączy się ze Stobrawą (trzeba przejść nasypem ok. 2,5 km).

Link do mapy Stobrawskiego PK

„Niewygodę marszu po podkładach wynagrodzą nam malownicze widoki. Za zaporą kolejową, zamykającą przed 12 laty nieremontowany odcinek torów od strony Pokoju, zaczynają się brzegi gęsto porośniętego i otoczonego lasem stawu. Przy pierwszym niewielkim moście kolejowym naszej trasy rośnie kilkusetletni dąb, mający z 5 m w obwodzie.”

Dalej autor pisze o 5 mostach łączących brzegi dopływów i rozlewisk Stobrawy i o jazie. „Ostatni taki most kolejowy i ostatni taki most-jaz ziemi namysłowskiej to wystarczające powody, aby poprowadzić tędy turystyczny szlak.”

Opisom towarzyszą oczywiście zdjęcia.

Poznaj linię: Opole-Namysłów

Na północ od Namysłowa

Fragment mapy (aut. M. Potocki)

Na północ od Namysłowa

czyli: Bukowa Śląska-Syców, Namysłów-Kępno

Fotorelacja z wędrówki trasą kolejową z Namysłowa do Bukowy Śląskiej

Fotorelacja z wędrówki linią kolejową Bukowa Śląska-Syców, ze szczególnym uwzględnieniem dworców (m.in. Głuszyna, Smogorzów, Pawłowice Namysłowskie). Zdjęciom towarzyszą krótkie opisy; dużo informacji również w komentarzach

Kolejne zdjęcia z tej linii

Lina Namysłów-Kępno, odcinek Buczek-Mroczeń (wielkopolskie)

I okolice Namysłowa:

Poznaj linie: Bukowa Śląska-Syców | Namysłów-Kępno

Inne

„Co na razie czeka nieistniejące jeszcze Namysłowskie Stowarzyszenie Kolejowo-Rowerowe? Pierwsza byłaby faza dokumentacyjno-organizacyjna. Polegałaby ona na zgromadzeniu w możliwie szybkim czasie dokumentacji trzech namysłowskich tras kolejowych w formie tradycyjnej i elektronicznej.”

AO

Fragmenty map: kolej.one.pl