Ten komunikat prasowy zamieszczam na szczególną prośbę Roberta :-)

Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji dla budowy pierwszej w Polsce linii dużej prędkości

W dniu 16 września 2010 r. o godz. 11.30 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe SA odbędzie się konferencja prasowa z okazji podpisania umowy na Opracowanie studium wykonalności linii Warszawa – Łódź-Poznań/Wrocław.

Wykonawca: konsorcjum Ingenieria IDOM Internacional S.A. i Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o. o.
Wartość umowy: 48.951.000,00 zł

Budowa linii dużej prędkości w Polsce wynika z uchwały nr 276/2008 Rady Ministrów z dn. 19 grudnia 2008 r. Celem opracowania studium wykonalności jest dostarczenie rozwiązań i koncepcji niezbędnych do rozpoczęcia budowy linii dużej prędkości w Polsce. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach, z czego pierwszy zakłada wykonanie w ciągu 13 miesięcy analiz i wskazanie najkorzystniejszego wariantu przebiegu linii. Natomiast drugi etap stanowi uszczegółowienie wybranego w etapie pierwszym wariantu, opracowanie raportów, wniosków i przygotowanie dokumentacji i opisów przedmiotów zamówienie dla wykonawców studium. Całość prac przewidziana jest na 27 miesięcy.

Uroczyste podpisanie umowy nastąpi o godz. 12.00 w obecności ambasadora Hiszpanii Francisco Fernándeza Fábregasa, przedstawicieli rządu polskiego oraz instytucji zajmujących się rozwojem infrastruktury kolejowej w Polsce.

Prace przygotowawcze do budowy linii dużej prędkości w Polsce realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowana linia połączy największe aglomeracje, znacznie zmniejszy czas przejazdu oraz podniesie komfort podróżowania. Pozwoli ona zwiększyć udział transportu kolejowego w przewozach pasażerskich, a ponadto pomoże zbudować wizerunek polskiej kolei jako nowoczesnego środka transportu.

Realizacją projektu zajmuje się Centrum Kolei Dużych Prędkości w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Krzysztof Łańcucki
rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. (22)47 32 200

Źródło: Komunikat prasowy PLK PKP