PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 11 marca 2010

Fot. PLK PKP

Nowa nastawnia w Brzegu od 9 marca br. przejęła kierowanie ruchem pociągów. Wyposażona w komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym Ebilock 950 zastąpiła pracę nastawni dysponującej i dwóch nastawni wykonawczych.

Obsługę urządzeń zapewnia ponad 20 km nowych kabli. Z eksploatacji wycofane są urządzenia mechaniczne obsługiwane ręcznie za pośrednictwem dźwigni i pędni.

Pomieszczenie dyżurnego ruchu wyposażone jest w monitory, komputer, radiotelefony i mikrofon. Pracownik na ekranie śledzi sytuacje w obrębie stacji i kliknięciem myszki układa drogę przejazdu pociągów. Jego decyzje analizuje komputer, a wszystkie komendy są rejestrowane. Informowanie o kursowaniu pociągów umożliwiają nowe urządzenia megafonowe. Nastawnia wyposażona jest w klimatyzację i zaplecze socjalne.

Zobacz film z NTO: Kolejarze wyłączyli ostatnią ręczną nastawnię na węźle w Brzegu

Docelowo stacja Brzeg będzie włączona do Lokalnego Centrum Sterowania w Opolu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział we Wrocławiu na konferencji prasowej 11 marca br. w Brzegu, poinformował media o zaawansowaniu modernizacji. Przedstawiano warunki pracy na zamkniętej już nastawni i standard obsługi stacji z nowego obiektu. Kolejarze podziękowali brzeskim dziennikarzom za współpracę w zakresie informowania podróżnych o zmianach w kursowaniu pociągów podczas modernizacji.

W 2009 roku na stacji Brzeg wykonano: ponad 9 km robót torowych i sieciowych, zmodernizowano 2 przepusty, zabudowano 22 rozjazdy. Powstał nowy peron z odnowioną wiatą. Nadal modernizowany jest układ torowy z przebudową odwodnienia, podtorza i nawierzchni, sieć trakcyjna, urządzenia teletechniczne, urządzenia elektroenergetyki kolejowej, perony, tunel stacyjny prowadzący na perony. W celu zwiększenia maksymalnej prędkość pociągów do 100 km/h, a na przyległych do stacji  szlakach do 160 km/h poprawiana jest geometria toru.

W ramach likwidacji barier architektonicznych zainstalowane będą m.in. windy przyporęczowe, a budynku stacyjnym powstanie WC dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa stacji obejmuje m.in. wiadukty do przebudowy (ul. Kilińskiego), remont (Starobrzeska, 1 Maja, Chocimska), budowa nowego (ul. Małujowicka). Ekrany akustyczne o długości  prawie 3000m ograniczą hałas pochodzący z linii kolejowej

Termin realizacji zadania wynosi 24 miesiące od podpisania umowy (od grudnia 2008 r.)

Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto.

Wykonawca: Konsorcjum – Brzeg , które tworzą – FEROCO S.A. (Lider) i TORPOL Sp. z o.o. (Partner),

Przebudowa stacji Brzeg to część szerszego zadania: „Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole”.

Zobacz więcej zdjęć

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Zobacz też:

NTO: Kolejarze wyłączyli dziś ostatnią ręczną nastawnię na węźle w Brzegu

Zabytkowe urządzenie było ostatnim takim mechanizmem również na całej trasie Opole-Brzeg.

– Niektóre z tych urządzeń pamiętają początki minionego stulecia – Piotr Krywult, wicedyrektor w opolskim zakładzie linii kolejowych PKP pokazywał, jak działały drążki i korbki na linę, którymi kolejarze sterowali torami. – Teraz dyżurni nadzorują, by to komputery właściwie kierowały ruchem pociągów i automatycznie przestawiały tory, sygnalizatory itp.

Zobacz film: Kolejarze wyłączyli ostatnią ręczną nastawnię na węźle w Brzegu

Czytaj całość w NTO