Rynek Kolejowy, 16 marca 2010

Zaniepokojony postępami prac modernizacyjnych na liniach E 59 i E 30 w okolicach Wrocławia Czytelnik „Rynku Kolejowego” postanowił o przyczyny takiego stanu rzeczy zapytać u źródła, czyli w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu.

Zobacz też: Dlaczego pociągi Wrocław-Opole nadal jeżdżą wolno (list do GW)

W swoim piśmie do dyrektora dolnośląskiego oddziału PKP PLK pyta w odniesieniu do linii E 59 o:

 • plany i terminy modernizacji linii E59 na odcinku Wrocław-Poznań;
 • obecne oraz planowane prędkości i czasy przejazdu na odcinku Wrocław-Poznań przed oraz po modernizacji.

Natomiast pytania związane z modernizacją linii kolejowej E 30 dotyczą:

 • planów i terminów zakończenia modernizacji linii E 30 na odcinku Granica państwa-Opole;
 • obecnych oraz planowanych prędkościach i czasach przejazdu na odcinku Granica państwa-Opole, w tym zwłaszcza Wrocław-Opole (przed oraz po modernizacji),

co związane jest ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:

 • przyczyn obowiązywania zwolnienia stałego do 120 km/h na łukach w okolicy stacji Chróścina Opolska oraz planach dot. tego odcinka w przyszłości;
 • planów i terminów usunięcia ograniczenia pod Lipkami (50-60 km/h) wprowadzonego z racji obsunięć podstawy nasypu;
 • przyczynach stałego ograniczenia prędkości do 120 km/h na odcinku Brzeg – Wrocław WBA oraz planach dot. przyszłości tego odcinka;
 • powodów wprowadzenia na już wyremontowanym odcinku ok. Zębice Wrocławskie (ok. 167,205 km linii nr 132) – ok. Święta Katarzyna (ok. 170,974 km linii nr 132) zwolnienia do 80 km/h i planach dot. przyszłości tego odcinka;

W odpowiedzi 27 stycznia br. otrzymał list dyrektora Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu Jerzego Dula, który przedstawia w nim stan prac modernizacyjnych na wspomnianych odcinkach.

Odpowiedź PKP PLK dotycząca linii E 59

Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu odnośnie modernizacji linii E 59 informuje, że głównym celem tej inwestycji jest skrócenie czasu jazdy na odcinku Wrocław-Poznań: pociągów pasażerskich (R) – średnio 65 min, pociągów pasażerskich (EX, IC) – średnio 32 min, a pociągów towarowych – średnio 32 min.

Cel ten ma zostać osiągnięty w dwóch fazach. Pierwsza przewiduje modernizację linii do prędkości v = 160 km/h (dla pociągów pasażerskich) i v=120 km/h (dla pociągów towarowych), z elementami rozwiązań dla v=200 km/h, w części dotyczącej układu geometrycznego torów, obiektów inżynieryjnych, rozstawu słupów trakcyjnych itp. Jej realizacja przewidziana jest do końca 2015r. Druga faza wiąże się z instalacją systemu ERTMS, co ma umożliwić pociągom pasażerskim poruszanie się na tej linii 200 km/h. Realizacja tego projektu rozpocznie się po 2015 r.

Przewoźnik prezentuje dzisiejsze możliwości linii. Aktualnie pociągi na odcinku Wrocław-Poznań jeżdżą z prędkością v = 120 km/h, na niektórych odcinkach v = 140 km/h (po modernizacji w latach 90). Czas podróży Wrocław – Poznań (wg obecnego rozkładu jazdy, pociągi EX, IC) 2 godz. 12 min. Po I fazie modernizacji przewidywany czas podróży ma wynieść 1 godz. 09 min. Uzyskany ma on zostać dzięki poprawie stanu infrastruktury kolejowej i likwidacji ograniczeń prędkości.

Odcinek Wrocław-Poznań został podzielony na 3 części zadaniowe (Loty):

 • Lot A: Wrocław – Rawicz (granica woj. dolnośląskiego), o długości 58 km z Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) Wrocław.
 • Lot B: Rawicz – Czempiń, o długości 72,3 km z LCS Leszno.
 • Lot C: Czempiń – Poznań, o długości 31,4 km z LCS Poznań.

Z informacji Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu wynika, że aktualnie prowadzone są roboty (od stycznia 2009) na odcinku Skokowa-Żmigród, oraz przygotowywana jest dokumentacja techniczna i przetargowa na pozostałe odcinki.

Odpowiedź PKP PLK dotycząca linii E 30

Największe kontrowersje wśród naszych czytelników budzi odcinek linii E 30 między Opolem a Wrocławiem. Prace remontowe na tym szlaku rozpoczęły się już dziesięć lat temu. Z pisma dyrektora Linii Kolejowych we Wrocławiu wynika, że ten rok ma być ostatnim. Planowana maksymalna prędkość na linii, po modernizacji ma wynieść 160 km/h. To oznacza, że czas przejazdu pociągów pasażerskich IC na odcinku Opole – Wrocław zostanie skrócony o 10 min i będzie wynosił 35 min.

Zarządca wyjaśnia także szczegóły modernizacji. Łuki w okolicach przystanku Chróścina Opolska mają być dostosowane do prędkości 160 km/h do końca roku 2010. Ze względów eksploatacyjnych (łuki o małym promieniu i dla dotychczas stosowanego taboru pociągów towarowych) – obecne przechyłki na łukach dostosowane są do prędkości 120 km/h. Ograniczenia prędkości, spowodowane wystąpieniem dysfunkcji skarp nasypu w okolicach przystanku osobowego Lipki, planowane do usunięcia do końca roku 2010 r.

Niestety zarządca linii nie wyjaśnia, mimo wyraźnej prośby autora listu, przyczyn ograniczenia prędkości do 120 km/h na odcinku Brzeg – Wrocław. Zapewnia jedynie, że w km 150,650 – 154,150 i 154,400 – 155,000 ograniczenie zostanie zlikwidowane po zabudowie i uruchomieniu nowego systemu sterowania ruchem kolejowym EBILOCK 950, którego realizacja ma potrwać do końca 2010 r., natomiast w km 155,500 – 172,600 w I kwartale 2010 r. będzie przywrócone 160 km/h. Dlaczego dziś jest to nie możliwe, z listu się nie dowiadujemy. Na reszcie odcinka Brzeg Wrocław tj. w km 150,650 – 154,150 i 154,400 – 172, prędkość rozkładowa została zgłoszona do r.j. i wynosi 160 km/h.

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu nie poprzestał na odpowiedzi na pytania. Postanowił pochwalić się osiągnięciami swoich pracowników na innych odcinkach. Jako przykład dobrej pracy PKP PLK podaje trasę Wrocław-Legnica. Chwali się, że na stacjach i przystankach: Wrocław Nowy Dwór, Wrocław Żerniki, Mrozów, Środa Śląska, Przedmoście Święte pasażerowie korzystają już z efektów modernizacji m.in.: nowoczesnych peronów z podjazdami i infrastrukturą obsługi podróżnych, oświetleniem, nagłośnieniem i systemem informacji wizualnej.

W realizacji są jeszcze szlaki: Środa Śl.-Malczyce (przew. zakończ. III kw. 2010 r.) oraz stacje: Miękinia (przew. zakończ. IV kw. 2010 r.), Malczyce (przew. zakończ. III kw. 2010 r.). Ponadto ukończenie zaawansowanej zabudowy urządzeń sterowania ruchem pomiędzy Legnicą i Wrocławiem pozwoli na prowadzenie ruchu pociągów z jednego lokalnego centrum sterowania. Na etapie przygotowania są: stacja Wrocław Leśnica (przew. zakończ. IV kw. 2010 r.) przystanek osobowy Szczedrzykowice (przew. zakończ. IV kw. 2010 r.).

Na trasie z Legnicy do Węglińca spełnione są wymogi umów AGC i AGTC – czyli prędkość pociągów osobowych do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h. Zakończono prace związane z modernizacją szlaków i stacji oraz obiektów inżynieryjnych w tym mostu w Bolesławcu. W realizacji na 2010 r. są działania wynikające z decyzji środowiskowej – kończy swój list dyrektor Dul.

Komentarz do jego odpowiedzi pozostawiamy Państwu.

Źródło: Rynek Kolejowy