13 stycznia 2009 r. był pechowym dniem dla linii Brzeg-Nysa. Bo nie tylko odwołano dwa poranne pociągi na tej trasie  (zob. tabelka z frekwencją), ale również nie zapewniono oczekującym podróżnym żadnej komunikacji zastępczej.

Pan Bartłomiej Horaczuk (Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO) poproszony przez nas o wyjaśnienie tej sprawy, przesłał nam pismo dyrekcji Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Pismo dotyczy również awarii innego szynobusu na trasie Nysa-Kędzierzyn Koźle (tego samego dnia).

awarie_szynobusow

Pismo OZPR w sprawie awarii szynobusów