PKPP, 26 kwietnia 2008

Koleje Dolnośląskie, samorządowa spółka kolejowa powołana na początku roku przez sejmik województwa dolnośląskiego w celu prowadzenia regionalnych przewozów pasażerskich przygotowuje się do startu!

Nowa spółka ma świadczyć usługi przewozowe na niezelektryfikowanych lub częściowo zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa dolnośląskiego już od nowego rozkładu – tj. od grudnia br. Początkowo szynobusy Kolei Dolnośląskich mają się pojawić na trasach: Lubin – Legnica, Legnica – Świdnica, Kłodzko – Kudowa Zdrój, Wałbrzych – Kłodzko oraz Świdnica – Kobierzyce (Wrocław). Docelowo planowane jest również wznowienie przewozów na liniach, na których PKP zawiesiło przewozy pasażerskie w ciągu ostatnich lat np. do Stronia Śląskiego.

Po zarejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym, spółka której nowa siedziba mieści się w Legnicy przy ulicy Wojska Polskiego właśnie rozpoczęła rekrutację maszynistów, konduktorów oraz kierowników pociągów. Kilka dni temu pojawiła się również strona internetowa spółki: www.kolejedolnoslaskie.eu.

Kolejnym etapem będzie uzyskanie od Urzędu Transportu Kolejowego licencji na prowadzenie usług przewozu osób i rzeczy, ma to nastąpić już niebawem. Potem zostaje już tylko zamówienie odpowiedniego rozkładu u zarządcy infrastruktury (PKP PLK) i stworzenie konkurencyjnej oferty taryfowej.

Wygląda więc na to, że już za kilka miesięcy na terenie Dolnego Śląska będziemy jeździć szynobusami drugiej w Polsce samorządowej spółki kolejowej (pierwsze były Koleje Mazowieckie)!

Kalendarium Kolei Dolnośląskich

  • 28 grudnia 2007 – Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania spółki Koleje Dolnośląskie.
  • 6 lutego 2008 – Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki akcyjnej Koleje Dolnośląskie, kapitał zakładowy 2,1 mln zł.
  • 2 kwietnia 2008 – Nowa siedziba spółki: Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5
  • 15 kwietnia 2008 – Inauguracja serwisu internetowego spółki: www.kolejedolnoslaskie.eu.
  • 24 kwietnia 2008 – Rozpoczęcie rekrutacji na stanowiska konduktorów, kierowników pociągów oraz maszynistów.
  • maj-czerwiec 2008 – Uzyskanie od UTK licencji przewoźnika kolejowego na prowadzenie usług przewozu osób i rzeczy.
  • grudzień 2008 – Rozpoczęcie działalności na dolnośląskich szlakach kolejowych!

Kuba Czajkowski

Źródło: PKPP (Podróż Koleją Po Polsce)

Koleje Dolnośląskie w Wikipedii