Prezentujemy odpowiedź p. Andrzeja Kasiury, Członka Zarządu Województwa Opolskiego na nasze stanowisko w sprawie przetargu kolejowego na Opolszczyźnie. Zachęcamy też do przeczytania naszego komentarza (na końcu wpisu). 

Pan
Robert Wyszyński
Obywatelski Komitet Obrony Kolei
na Opolszczyźnie

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do prowadzonej wcześniej korespondencji w sprawie kształtu oferty przewozowej w 2008 r. na terenie Województwa Opolskiego jak i również działań i decyzji jakie Zarząd Województwa Opolskiego podjął w sprawie kursowania kolejowych połączeń regionalnych na trasie Nysa – Brzeg, uprzejmie informuję jak niżej.

Oferta przewozowa, która będzie obowiązywać w rozkładzie jazdy 2007/2008 została zaakceptowana przez stronę Organizatora tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz stronę Przewoźnika tj. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 22 listopada 2007 r. została podpisana umowa roczna o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego. Opracowana oferta przewozowa w dużym stopniu odzwierciedla obecnie realizowany rozkład jazdy pociągów. Jedyne zmiany to dostosowanie ruchu cyklicznego do oferty pociągów wyższych kategorii, skomunikowań na stacjach węzłowych oraz dostosowanie terminów kursowania pociągów regionalnych do kalendarza świątecznego, ferii zimowych oraz wakacji letnich obowiązujących w 2008 r. Znaczącą zmianą jaka została wprowadzona do sieci połączeń regionalnych w 2008 r. jest uruchomienie dodatkowej pary połączeń na linii kolejowej Kluczbork – Opole Główne – Kluczbork oraz wydłużenie terminu kursowania połączeń kolejowych na linii Opole Główne – Jelcz Laskowice – Opole Główne z terminu „kursuje w D” na termin „kursuje codziennie”.

Cały kształt oferty przewozowej 2007/2008 jest umieszczony na stronie internetowej Spółki PKP Przewozy Regionalne.
Natomiast, ustosunkowując się do postawionego przez Pana pytania na temat ostatecznie podjętej decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w kwestii wznowienia przewozów regionalnych na trasie Nysa – Brzeg – Nysa, uprzejmie informuję, że w ostatnim okresie prowadzone były szczegółowe rozmowy na temat uruchomienia wspomnianych wyżej połączeń kolejowych. Pierwotny plan jaki został założony przewidywał ogłoszenie przetargu na realizację przewozów kolejowych na linii Nysa – Brzeg na podstawie którego zostałby wyłoniony przewoźnik, z którym zawartoby umowę ramową min. 3 – letnią. Przewozy miały rozpocząć funkcjonowanie od września 2008 r.

Niestety założenia te nie mogą być w najbliższym czasie zrealizowane. Głównym tego powodem są ograniczone środki finansowe budżetu Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie w roku 2008 przeznaczy ponad 25 mln zł na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych realizowanych przez PKP Przewozy Regionalne. Kwota ta stanowi pokrycie straty przewoźnika na poziomie 100%, przy jednej z najniższych w kraju dotacji do 1 pockm wynoszącej 7,80 zł.

Ponadto, Województwo Opolskie rozpoczyna duży projekt inwestycyjny z zakresu kolei regionalnych wynikający z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla WO na lata 2007 – 2013. W roku 2008 uruchomiony zostanie projekt kluczowy na dostawę pojazdów szynowych. To nakłada na samorząd obowiązek zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na realizację wytyczonych zadań. Wkład własny jest niezwykle istoty, gdyż w pierwszym etapie zobowiązani jesteśmy do pełnego sfinansowania podjętych zamierzeń, by w terminie późniejszym ubiegać się o rekompensatę ze środków unijnych.

Kolejnym czynnikiem, który utrudnia w dniu dzisiejszym rozpoczęcie przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przewozów na linii Nysa – Brzeg jest brak taboru szynowego. Od lutego 2007 r. jeden z czterech pojazdów szynowych (KOLZAM), uległ poważnemu uszkodzeniu i do dnia dzisiejszego nie jest sprawny technicznie.

Reasumując, pragnę Pana zapewnić, że nasze plany związane z reaktywacją przewozów kolejowych na linii Nysa – Brzeg są w dalszym ciągu aktualne. Zmianie uległ czas i skala rozpoczęcia procedury przetargowej. Wzorem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Zarząd Województwa Opolskiego rozważy przygotowanie w 2008 r. przetargu na obsługę przewozów z podziałem na trakcję elektryczną i spalinową, po zakończeniu obecnej umowy z PKP PR w grudniu 2009 r.

Zdajemy sobie sprawę, że dla Państwa nie jest to informacja w pełni satysfakcjonująca, jednakże przygotowanie przetargu w szerszym zakresie wiąże się z przyjęciem bardziej optymalnych rozwiązań, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę obsługi całości oferty przewozowej kolei regionalnej w Województwie Opolskim. Ponadto zakup kolejnych pojazdów szynowych umożliwi całkowitą obsługę linii Nysa – Opole Główne autobusami szynowymi, a zaoszczędzone środki finansowe z tego tytułu pozwolą w ramach przekazywanej corocznie dotacji uruchomić nowe połączenia.

Jednocześnie dziękujemy za Państwa uwagi i sugestie, które kierowane są na nasze ręce. Uwagi te na każdym etapie, były omawiane w trakcie rozmów oraz zostaną uwzględnione przy podejmowaniu dalszych decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie kolei regionalnej.

Z poważaniem

Andrzej Kasiura
Członek Zarządu Woj. Opolskiego

Komentarz OKOKO:

Pismo z UMWO otrzymaliśmy jeszcze przed świętami. Jednak prezentujemy je dopiero teraz. Dlaczego? Bo zastanawialiśmy wraz z chłopakami z CZT nad doniesieniem do prokuratury oraz skargą do Urzędu Zamówień Publicznych (dot. SA 103 – 013 zakupionego BEZ przetargu z wolnej ręki; szynobus miał jeździć na linii Brzeg – Nysa, a jeździ wszędzie, tylko nie tam).

Po półrocznej współpracy z UM poczuliśmy się nie tylko zawiedzeni, ale wręcz zlekceważeni i oszukani ciągłym przeciąganiem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej wznowienia ruchu na linii Brzeg – Nysa. Wielokrotne deklaracje zarządu woj. opolskiego prezentowane zarówno w oficjalnych pismach, jak i w mediach publicznych (m.in. Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska) pozwalały przypuszczać, że zamiary UMWO są poważne. Okazały się niepoważne. W momencie kiedy Marek Szpirko z CZT dokończył SPOŁECZNĄ pracę nad rozkładem jazdy dla Opolszczyzny, zarząd UMWO – mówiąc cokolwiek kolokwialnie – wypiął się na zamkniętą linię (wbrew wcześniejszym deklaracjom) i po raz kolejny poinformował media i nas o „rozważeniu przetargu na wszystkie linie spalinowe Opolszczyzny” jesienią 2008 roku z wjazdem przewoźnika w grudniu 2009, bo wtedy kończy się ramówka z PKP PR. My jednak już nie do końca wierzymy w urzędowe deklaracje. Mamy ku temu poważne powody – dotychczas (mimo wielokrotnych deklaracji) nie zrobiono w sprawie powrotu pociągów na linię Brzeg – Nysa NIC!

Układ personalny? Niedasizm? Wpływ pełnomocnika PR lub związków?

Po zastanowieniu i ostudzeniu emocji dajemy UM Opole i jego zarządowi jeszcze jedną szanse dotrzymania – jak dotąd płonnych – obietnic. Przy czym deklarujemy publicznie: Będziemy się nie tylko pilnie przyglądać ich poczynaniom, ale także w najnowszym naszym piśmie w myśl ustawy o informacji publicznej zadamy kilka „niewygodnych” pytań (m.in. o mega niedochodowe kursy na odcinku Nysa – Kamieniec, gdzie niemal jedynymi pasażerami są kolejarze dojeżdżający do kamienieckiej szopy – w porównaniu z tym odcinkiem linia Brzeg – Nysa była ponad dwa razy rentowniejsza).

Nie chcemy wojny z UMWO, tylko EFEKTYWNEJ współpracy. Ale ona nie może polegać na cyklicznych obiecackach – cacankach i pokazywaniu figi z makiem w momencie, kiedy „obcy” człowiek dużym nakładem pracy zrobił im za darmo rozkład jazdy na 2008 r. I niby wszystko jest ok.

A nie jest ok. Tłumaczenie się półroczną obserwacją Arrivy niczego nie wnosi, bo wszyscy wiedzą, że Arriva sobie radzi i będzie radzić coraz lepiej. Tamtejsza obsługa konduktorska w prywatnych pociągach przewyższa tę w PKP o dwie głowy.

Robert Wyszyński
(koordynator OKOKO)