Starosta Powiatu Brzeskiego, pan Maciej Stefański przesłał do Marszałka Województwa Opolskiego, pana Józefa Sebesty oraz do radnych Sejmiku Województwa pismo o następującej treści…

*

Brzeg, dnia 27 lutego 2008 r.

Pan
Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Szanowny Panie Marszałku!

Zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie kwestii wznowienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej Brzeg–Grodków–Nysa przy uzgadnianiu nowego rozkładu jazdy pociągów na okres grudzień 2008 r. – grudzień 2009 r. na obszarze Opolszczyzny przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Polskie Koleje Państwowe Przewozy Regionalne, udzielając tym samym poparcia dla działań podejmowanych w tej sprawie przez Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie reprezentowany przez pana Roberta Wyszyńskiego z Brzegu.

Pasażerskie przewozy kolejowe pomiędzy Brzegiem a Nysą zostały zaniechane w grudniu 2006 r. przy okazji zmiany rozkładu jazdy, a stan ten został podtrzymany w obowiązującym od grudnia 2007 r. rozkładzie przewozów pasażerskich. Brak połączenia kolejowego pomiędzy Brzegiem i Grodkowem z jednej, a Nysą i jeszcze dalej Prudnikiem z drugiej strony, jest istotnym problemem zarówno z punktu widzenia realizacji zadań powiatu jak i dla mieszkańców powiatów brzeskiego i nyskiego. Trudno zapewnić szybką, tanią, bezpieczną, ekologiczną i wygodną dla podróżujących komunikację na takich odległościach i dla tylu osób jedynie za pomocą komunikacji drogowej indywidualnej i zbiorowej (autobusowej). Stąd postulat, aby szlak komunikacyjny Brzeg–Nysa rozszerzyć również na linie kolejowe. Korzyść z takiego rozwiązania płynie nie tylko dla pracowników, uczniów i studentów, ale także dla innych pasażerów, którzy poprzez Brzeg w dogodny sposób mogą rozpocząć dalszą podróż w kierunku Opola i Wrocławia.

Dlatego jeszcze raz proszę o rozważenie wznowienia kolejowych przewozów pasażerskich na linii Brzeg–Grodków–Nysa.

Starosta
Maciej Stefański

Do wiadomości:

  • radni Sejmiku Województwa Opolskiego;
  • koordynator Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei na Opolszczyźnie, p. Robert Wyszyński;

*

Taki apel wystosowaliśmy 13 lutego do władz samorządowych (fragment):

Szanowni Państwo Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie

Pojawia się kolejna szansa potrzebnej społecznie reaktywacji przewozów pasażerskich na linii kolejowej Brzeg – Grodków – Nysa (zamkniętej po raz drugi przez PKP w grudniu 2006 roku, na co zgodę wydał zarząd Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego).

W okresie od marca do czerwca 2008 roku Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego będzie wraz z PKP Przewozami Regionalnymi konstruował i uzgadniał nowy rozkład jazdy pociągów na liniach Opolszczyzny. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie w grudniu 2008 i będzie obowiązywał do grudnia 2009 roku. Wiemy, że reaktywacja linii Brzeg – Nysa w dużej mierze zależy od nas – OBYWATELI oraz od przedstawicieli naszych lokalnych władz. Aby linia Brzeg – Nysa ożyła, bardzo prosimy wszystkich – a w szczególności Starostów Powiatu Brzeskiego i Powiatu Nyskiego, Burmistrzów Brzegu, Grodkowa i Nysy oraz zainteresowanych Wójtów Gmin o sformułowanie wniosków w sprawie reaktywacji linii oraz wysłanie ich mailem lub pismem do Marszałka i Urzędu Marszałkowskiego. Jak wiemy – jest to bardzo potrzebne i w dużej mierze od Państwa odzewu (wniosków) zależy reaktywacja linii Brzeg – Nysa..

Jako działający od ponad dwóch lat Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie apelujemy do naszych lokalnych władz samorządowych o złożenie wniosków dotyczących reaktywacji linii kolejowej Brzeg – Nysa do UM Woj. Opolskiego.
Nie jesteśmy kolejarzami – płaciliśmy i płacimy pełną cenę za bilety kolejowe – jesteśmy klientami zamkniętej linii i zależy nam na ożywieniu zrównoważonego transportu na ciągu Brzeg – Grodków – Nysa (w obliczu zwiększającego się ruchu kołowego na drogach pomiędzy Brzegiem a Nysą – a szczególnie na odcinku Grodków/Pakosławice – Nysa, który przez policję jest uważany za najbardziej niebezpieczny na Opolszczyźnie).

Ponadto informujemy, że zarząd UMWO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zamierza w latach 2008 – 2010 zakupić aż pięć nowych dwuczłonowych szynobusów do obsługi lokalnych linii kolejowych. Jak na razie szynobusy te – według oficjalnego komunikatu UMWO – są przeznaczone na obsługę linii: Opole – Kluczbork, Opole – Nysa, Nysa – Kędzierzyn Koźle oraz Nysa – Kamieniec Ząbkowicki. Linii Brzeg – Nysa brak.
W takim wypadku pominięcie obsługi tym nowym taborem linii Brzeg – Nysa byłoby dalszym dowodem lekceważenia naszego zachodniego regionu Opolszczyzny. Naszym zdaniem bezwzględnie nie możemy do tego dopuścić!

Działajmy wspólnie, razem i jednym głosem. W interesie rozwoju naszego regionu.

Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie