Rynek Kolejowy, 14 stycznia 2008

28 grudnia 2007 roku sejmik województwa dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki Koleje Dolnośląskie SA. Przedmiotem uchwały było także wniesienie przez województwo dolnośląskie wkładu pieniężnego do tego podmiotu.

Samorząd postanowił, że spółka zostanie wyposażona w kapitał założycielski w wysokości 2,1 mln zł, który w całości zostanie wniesiony przez województwo. W zamian za wkład pieniężny władze samorządowe obejmą 2100 akcji w spółce (każda warta 1000 zł). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Sejmik zdecydował się na taką postać przedsiębiorstwa, choć wersja projektu uchwały zakładała stworzenie Kolei Dolnośląskich wraz z Pol-Miedź Transem. Tamte plany zakładały ustanowienie kapitału założycielskiego na poziomie 3 mln zł. 2,1 mln miało wnieść województwo dolnośląskie, 900 tys. zł – Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. Planowano, że w roku 2008, po zarejestrowaniu spółki, akcjonariusze dokonają podwyższenia kapitału akcyjnego proporcjonalnie do posiadanych akcji poprzez wniesienie przez województwo wkładu niepieniężnego w postaci 4 autobusów szynowych, natomiast Pol-Miedź Trans pokryje obejmowane akcje wkładem pieniężnym. Ostatecznie jednak plany te zarzucono, decydując się na spółkę w całości samorządową.

Samorząd uzasadnia powołanie Kolei Dolnośląskich koniecznością zapewnienia usług przewozu osób wokół dużych ośrodków miejskich: Wrocławia, Legnicy, Lubina i Wałbrzycha oraz transportu pomiędzy tymi miastami. W związku z tym planowane jest m.in. wznowienie przewozów na nieużywanych trasach, np. w relacji Wrocław – Trzebnica. Na początek planowane jest świadczenie usług przy wykorzystaniu 12 autobusów szynowych na trzech trasach: Lubin – Legnica – Świdnica – Kłodzko – Polanica Zdrój, Wałbrzych – Kłodzko – Stronie Śląskie, Świdnica – Kobierzyce – Wrocław – Trzebnica.

Województwo dolnośląskie wyprzedziło tym samym Wielkopolskę, która od jakiegoś czasu również nosi się z zamiarem powołania samorządowej spółki kolejowej (Kolei Wielkopolskich).

Źródło: Rynek Kolejowy

:arrow: Znalezione w necie:

Uchwała Sejmiku Woj. Dolnośląskiego | projekt uchwały (pliki .doc)

Fragment uzasadnienia (z projektu uchwały)

Podstawowym celem działania spółki Koleje Dolnośląskie S.A. ma być przewóz pasażerów autobusami szynowymi w obrębie Dolnego Śląska. Spółka będzie realizowała przewozy pasażerskie na zlecenie samorządu wojewódzkiego. Działania Spółki będą koncentrowały się na zapewnieniu usług przewozu osób wokół dużych ośrodków miejskich: Wrocławia, Legnicy, Lubina, Wałbrzycha oraz transportu pomiędzy tymi miastami. Koncentracja świadczenia usług wokół aglomeracji miejskich wynika z konieczności zapewnienia transportu do pracy, szkół i na uczelnie (oraz powrotów) mieszkańcom. W tym celu planuje się między innymi wznowienie przewozów na nieużywanych trasach, np. w relacji Wrocław – Trzebnica.

W początkowym okresie działalności Spółki przewiduje się świadczenie usług przy wykorzystaniu 12 autobusów szynowych na 3 trasach:

  • Lubin – Legnica – Świdnica – Kłodzko – Polanica Zdrój
  • Wałbrzych – Kłodzko – Stronie Śląskie
  • Świdnica – Kobierzyce – Wrocław – Trzebnica.

Nowo utworzona Spółka będzie potrzebowała mniejszego wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej niż obecnie świadcząca usługi transportu kolejowego spółka PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Mniejsza stawka dotacji dla Kolei Dolnośląskich S.A. pozwoli na negocjowanie korzystniejszych kontraktów wojewódzkich ze spółką PKP PR w latach późniejszych.