Szanowni Państwo

Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie informuje oraz apeluje:

Urząd Marszałkowski w Opolu po raz kolejny został postawiony „pod ścianą” przez monopolistycznego przewoźnika pasażerskiego PKP Przewozy Regionalne, który żąda aż 30 milionów zł na pokrycie deficytu na rok 2007 (dotychczasowa umowa w roku 2006 była na 21 mln zł).

Z dniem 10 grudnia (wejście nowego rozkładu jazdy) PKP Przewozy Regionalne – BEZ ZGODY SAMORZĄDU – ŁAMIĄC DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ – ZLIKWIDOWAŁO aż 15 POCIĄGÓW NA OPOLSZCZYŹNIE:

  • 6 pociągów na linii Brzeg – Grodków – Nysa, czyli wszystkie, w tym cztery na dojazd/powrót do pracy i szkoły, co równa się ponownej LIKWIDACJI linii (pierwsza likwidacja nastąpiła 3 kwietnia 2000 roku, reaktywacja po wielu trudach i staraniach UM Opole nastąpiła 7 lutego 2005 r.),
  • 3 pociągi na linii Opole – Dobrzeń Wielki – Karłowice – Biskupice Oławskie, czyli wszystkie, w tym dwa dojazd/przyjazd do pracy rano i powrót po południu,
  • 4 pociągi na mocno obciążonej linii Opole – Nysa, co pogorszy i tak nadmierny tłok w niektórych pozostałych pociągach kursujących w rannych i popołudniowych szczytach przewozowych,
  • 2 pociągi na linii Nysa – Prudnik – Kędzierzyn, co spowoduje zwiększony tłok w pozostałych pociągach (jak wyżej).

PKP PR zrobiło to w sytuacji, w której od kilku lat przewozy pasażerskie na Opolszczyźnie rosną (z 8 mln w roku 2002 do ponad 10 mln w roku 2006), podczas gdy w innych województwach zazwyczaj spadały.

Wielokrotnie bywało tak, że UM Opole NIE UGINAŁ SIĘ do końca przed żadaniami monopolisty, twardo negocjował i – co NAJWAŻNIEJSZE – potrafił OBRONIĆ WSZYSTKIE POCIĄGI NA OPOLSZCZYŹNIE, będącej zresztą wzorem komunikacji szynowej dla innych regionów Polski.

Obecna zaś ZGODA UM Opole na likwidację naszych pociągów jest precedensem NIEBEZPIECZNYM. Podczas kiedy na Dolnym Śląsku nie zlikwidowano ANI JEDNEGO pociągu, a wręcz ostatnio dodano aż 42 pociągi – u nas zaczyna się likwidację komunikacji szynowej. Nie możemy się na to ani zgodzić, ani pozwolić. Nie możemy dać władzy samorządowej (będącej być może w stanie ,,zmęczenia” po wyborach) wolnej ręki w uleganie naciskowi PKP oraz zgody na likwidację naszych linii i pociągów.

Przypominamy, że jak dotąd Opolszczyzna była z roku na rok coraz lepiej zorganizowanym systemem komunikacji szynowej, będącej wzorem dla innych regionów w zakresie organizacji i realizacji transportu kolejowego. Od kilku lat dbał o to UM Opole – zatrudniając Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej woj. Opolskiego do opracowania rozkładów jazdy, dogodnych taktów na liniach, skomunikowań przesiadkowych na węzłach. Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Opolu uważane jest przez niezależnych fachowców za najlepszego tego typu koordynatora kolejowego w Polsce (niezależnego od PKP). Wieloletni proces wzrostu przewozów oraz poprawy oferty może być zniszczony kilkoma decyzjami obecnego nowego zarządu UM.

Albowiem właśnie nowy UM Opole – ulegając PKP Przewozy Regionalne (co do tej pory było NIE DO POMYŚLENIA – poprzedni marszałek Kubat w kwietniu już raz uratował linię Brzeg – Nysa przed zamknięciem) – uwaga, uwaga – chce PODPISAĆ ANEKS DO OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY Z PKP, który byłby w swej istocie ostateczną zgodą na LIKWIDACJĘ LINII BRZEG – NYSA oraz reszty zawieszonych pociągów „F” na innych liniach. Mało tego – w aneksie mogłyby być zawarte zapisy o… LIKWIDACJI KOLEJNYCH POCIĄGÓW NA OPOLSZCZYŹNIE. Wczorajsza wypowiedź Andrzeja Kasiury z Zarządu UM dla Radia Opole potwierdza nasze informacje. UM Opole – jak na razie – pod presją zgadza się na likwidację linii Brzeg – Nysa oraz zawieszenie niektórych kursów pociągów na innych liniach kolejowych Opolszczyzny.

Przy takiej postawie w najbliższej przyszłości może być zagrożona m.in. reaktywowana ponad rok temu linia Opole – Kluczbork (podobnie jak było to w marcu 2006) oraz niektóre pociągi na innych liniach – także na tych głównych zelektryfikowanych jak: Opole – Kędzierzyn czy Opole – Brzeg itp. Poprzedni zarząd UM NIGDY podczas swojej kadencji nie dopuścił do takiej rzezi pociągów jak nowy obecnie.

Na takie praktyki nie będzie zgody społecznej – ani naszej, ani medialnej, ani politycznej, ani nawet ekonomicznej, bo nie tylko ekonomia powinna decydować o kursowaniu pociągów (na całym świecie dopłaca się do pociągów regionalnych – jest to oczywistość).
Chodzi o to, że do jednych linii dopłaca się więcej, do innych mniej, ale utrzymuje się tam ruch (jak np. na Opole – Kluczbork czy Brzeg – Nysa) z racji ważnych względów społecznych, gospodarczych i politycznych. PKP Przewozy Regionalne wykonują niejako ,,misję publiczną” i w swej istocie nie są przedsiębiorstwem komercyjnym: realizują jedynie zamówienia poszczególnych UM-ów, które dotują przewozy z naszych podatków. Dlatego nie może być tak, że za 30 mln zł dotacji rocznie będzie jeździć MNIEJ pociągów, niż za 21 milionów dotychczas. Uaktualniona umowa z PKP PR (aneks) ma zatwierdzić LIKWIDACJĘ POCIĄGÓW PRZY O WIELE WYŻSZYM DOFINANSOWANIU!!!

Podjęliśmy akcje uświadamiającą zarówno media, społeczeństwo jak i Urząd Marszałkowski, co nam grozi, jeśli postawa UM woj. opolskiego nie ulegnie zmianie.

KONIECZNOŚCIĄ staje się w tej sytuacji ogłoszenie przetargu na zamykane oraz zagrożone linie, do czego usilnie przekonujemy UM, ale wcześniej PRZYWRÓCENIE ruchu pociągów na linii Brzeg – Nysa obsługiwanej przypisanym tej linii szynobusem. Mało tego, ze wstępnych informacji wynika (jutro je potwierdzimy dzwoniąc do PES-y), że – uwaga – szynobus dla Opola CZEKA na odbiór.

Przypominamy, że szynobus został zakupiony w trybie pilnym za specjalną zgodą UZP (umotywowaną zagrożenie zamknięciem linii Brzeg – Nysa), więc ten pojazd jest „z urzędu” przypisany do tej linii. PKP PR może tego nie rozumieć, ale UM powinien. Jeśli zakupiona jednostka nie wejdzie na swoją trasę – powiadomimy o tym UZP i podejmiemy wobec sprawców „zamieszania” kroki prawne.

Apelujemy do wszystkich, którym zależy na powrocie szynobusu (4 pary, większa prędkość) na linię Brzeg – Nysa. Prosimy, PISZCIE APELE, SKARGI, PROTESTY ORAZ INTERWENCJE i dzwońcie pod wskazane niżej kontakty. To BARDZO WAŻNE!!! Bo jeśli tylko my (komitet, media i biuro) będziemy się tym zajmować, to możemy nie wywrzeć odpowiedniego nacisku na UM Opole. A na dniach kolejne negocjacje na linii PKP – UM. Piszcie – prosimy – maile do marszałka Józefa Sebesty, do członka zarządu Andrzeja Kasiury, do dyrektora
departamentu infrastruktury Grzegorza Szymańskiego, do Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej oraz do pełnomocnik PKP PR d/s negocjacji z UM Opole – Genowefy Ładniak. Niech nie zaznają spokoju! Bo od nas na pewno nie zaznają! I to długo – do skutku! Władza samorządowa jest powołana dla służenia obywatelom, a PKP dla wożenia pasażerów – nie odwrotnie – pamiętajmy o tym!

Jutro kolejny materiał o tej sprawie w regionalnej Nowej Trybunie Opolskiej. Poza tym temat będzie kontynuowany we wszelkich mediach (prasa, radio, internet).

Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie

Robert Wyszyński (koordynator)
Anna Ostrowska
Szymon Godecki
Waldemar Matkowski

Dyskusja na temat tego artykułu na kolejowej grupie dyskusyjnej – pl.misc.kolej

:arrow: Kontakty do apeli, protestów, skarg
na odwołania pociągów:

Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego
tel.: 077 541 65 10, 077 541 65 11
fax: 077 541 65 12
e-mail: marszalek@umwo.opole.pl

Pełnomocnik zarządu PKP Przewozy Regionalne
ds. negocjacji z UM woj. Opolskiego
Genowefa Ładniak:
tel.: 071 717 34 10; 071 717 55 09
e-mail: ppk3@pr.pkp.pl

Dyrektor Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych (PKP):
Andrzej Szwed
Tel. (077) 452 45 18

Dyrektor Machnicki (ds. ekonomicznych) OZPR (PKP):
tel. (077) 452 14 10

Andrzej Kasiura
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
tel.: (077) 541 65 23
fax: (077) 541 65 20
e-mail: a.kasiura@umwo.opole.pl

Dyrektor Grzegorz Szymański
Departament Infrastruktury i Gospodarki (DIG)
tel.: (077) 54 16 620, 54 16 622
fax: (077) 54 16 621
e-mail: dig@umwo.opole.pl

Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej Woj. Opolskiego 
dyr. Stanisław Biega
e-mail: opole-koor-kol@o2.pl
tel.:
(077) 441 80 81 w. 345
(077) 441 80 82 w. 345
(077) 441 80 83 w. 345
(077) 454 58 66 w. 345
(077) 454 58 67 w. 345