Na CMK

fot. Krzysztof Kuś

Prezentujemy korespondencję pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego a Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącą planów rewitalizacji tzw. „protezy koniecpolskiej” – to znaczy odcinków linii pomiędzy Opolem Głównym a Żelisławicami/CMK.

Info zostało pozyskane oficjalnie na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jako że zapytanie UMWO dotyczyło głównie odcinka Opole-Częstochowa, należy dodać, że już w tym roku rozpoczną się prace rewitalizacyjne pomiędzy Częstochową Stradom a Koniecpolem/CMK w celu uzyskania prędkości 100 km/h, a odcinkowo 110-120 km/h (uzyskanie większej V max wymagałoby znacznego łagodzenia łuków, a więc wydłużenie procesu inwestycyjnego o kilka lat).

Efekt realizacji całości inwestycji – wraz z modernizacją CMK do 200-230 km/h – pozwoli w roku 2014/15 na uzyskanie czasu jazdy Wrocław-Opole-Warszawa ok. 3 godziny 30 minut pod warunkiem zrealizowania całości przewidzianych prac na wszystkich odcinkach „protezy koniecpolskiej”. Tym samym z Opola do Warszawy pociągiem klasy EIC pojedziemy ok. 3 godzin, a może nawet 2 h 50 minut!

RW